Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FN:s globala mål som ikoner

Hållbarhet

Vår vision, säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling, innebär att vi ska skapa förutsättningar för att förverkliga riksdagens energi- och klimatpolitiska ambitioner. Vi ska arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar för Sveriges elförsörjning utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och transmissionsnätägare med stora investeringsplaner. I vår roll säkerställer vi ett driftsäkert kraftsystem och ett personsäkert transmissionsnät. Därmed bidrar vi till att möjliggöra den gröna energiomställningen. Utifrån vårt ansvar som elberedskapsmyndighet ska samhället och aktörer inom elförsörjningen ha ett förtroende för vår förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga störningar inom elförsörjningen.

Genom vår verksamhet påverkar vi samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, dels lokalt och nationellt, men också globalt genom våra leverantörskedjor. Vi strävar ständigt efter att analysera och hantera vår påverkan i syfte att maximera det positiva och minimera det negativa.

Som statligt affärsverk ska vi agera så att regeringen, medborgarna, leverantörer och samarbetspartners känner förtroende för att vi utför vårt uppdrag professionellt, opartiskt och sakligt. Att arbeta förebyggande mot förekomsten av oegentligheter, mutor och korruption är därför mycket viktigt för oss.

På Hållbarhetssidorna kan du läsa mer om våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor och hur de kopplar till de globala målen.

Granskad