Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbarhet

Vår vision, säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling, innebär att vi ska skapa förutsättningar för att förverkliga riksdagens energi- och klimatpolitiska ambitioner. Vi ska arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar för Sveriges elförsörjning utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och transmissionsnätägare med stora investeringsplaner. I vår roll säkerställer vi ett driftsäkert kraftsystem och ett personsäkert transmissionsnät. Därmed bidrar vi till att möjliggöra den pågående energiomställningen. Utifrån vårt ansvar som elberedskapsmyndighet ska samhället och aktörer inom elförsörjningen ha ett förtroende för vår förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga störningar inom elförsörjningen.

Genom vår verksamhet påverkar vi samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, dels lokalt och nationellt, men också globalt genom våra leverantörskedjor. Vi strävar ständigt efter att analysera och hantera vår påverkan i syfte att maximera det positiva och minimera det negativa

FN:s globala mål och Agenda 2030

Vi har identifierat sju väsentliga hållbarhetsaspekter för vår verksamhet, aspekter som i sin tur har kopplats mot FN:s 17 Globala mål hållbar utveckling. 

Väsentliga hållbarhetsaspekter för vår verksamhet

Ikon: elsladd med ett blad och en glödlampa

Hållbar och säker elförsörjning

Vi har en säker elförsörjning som möjliggör en hållbar samhällsutveckling.

Ikon: glödlampa, kugghjul och pil

Forskning, utveckling och innovation

Vi har en stark innovationskultur, utvecklar nya lösningar och kompetenshöjer vår personal.

Ikon: planta i en cirkel

Cirkularitet och klimatpåverkan

Vi strävar mot en cirkulär verksamhet och har minskat vår negativa klimatpåverkan i relation till vår utbyggnadstakt.

Ikon: fjäril på ett blad

Biologisk mångfald

Vid markintrång arbetar vi även för en bibehållen nivå av biologisk mångfald.

Ikon: två pratbubblor där ena har ett blad

Dialog och hållbarhet på lokal nivå

Vi har en inkluderande samhällsdialog på alla nivåer.

Ikon: två händer

Hållbart arbetsliv

Vi har en branschledande organisatorisk, fysisk och social arbetsmiljö.

Ikon: kartong i en cirkel

Hållbara inköp

Vi har en hållbar leverantörskedja och våra upphandlingar ligger i framkant vad gäller hållbarhet.

Våra ledningssystem 

Vi strävar efter att verksamhetens negativa påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt och att våra medarbetare ska ha en god fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Till stöd i detta arbete har vi miljö- och arbetsmiljöledningssystem som är certifierade enligt standarderna ISO 14001 respektive ISO 45001. 

Mer om certifieringen ISO 14001:2015 på SIS webbplats.

Mer om certifieringen ISO 45001 på SIS webbplats.