Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Reparationsberedskap

Aktörerna inom elsektorn har ett ansvar för att utforma och underhålla sina anläggningar så att de är robusta, tillgängliga och tillförlitliga. Men situationer kan uppstå där det inte är rimligt att klara av situationen på egen hand eller tillsammans med någon annan i branschen. I dessa fall går det att få hjälp av Svenska kraftnäts reparationsberedskap.

Beredskapsmateriel för transmissions- och regionnät

För att stödja aktörerna har Svenska kraftnät skapat en gemensam reparationsberedskap som kan användas vid svåra påfrestningar som till exempel terrorattentat eller naturkatastrofer.

I beredskapsmaterielet ingår materiel, utrustning, fordon och utbildade resurser för både transmission- och regionnät. Det går att bygga tillfälliga ledningar förbi drabbade ledningssektioner eller ersätta enstaka stolpar som inte fungerar.

Materielet ska bara användas vid svåra påfrestningar i samhället eller till beredskapshöjande övningar. På förfrågan kan materielet avropas av företag inom elförsörjningen.

Blankett för lån av Svenska kraftnäts beredskapsmateriel

Förfrågan kan göras via en blankett i det webbaserade stödsystemet Susie, via e-post eller via telefon till Svenska kraftnät

Hämta blanketten Ladda ner

Lånet av beredskapsmateriel är kostnadsfritt men användaren betalar omkostnader som transport och drivmedel. Användaren får även betala för skadat eller borttappat materiel.

Mobila fördelningsstationer

Det finns mobila fördelningsstationer som fungerar som en nationell reserv för region- och lokalnäten eftersom de har finansierats med beredskapsmedel kan alla elnätsföretag låna dem.

De mobila fördelningsstationerna får dock bara användas om det uppstår en skada på en befintlig anläggning, inte vid ombyggnader. Den som lånar hela eller delar av en mobil fördelningsstation bekostar själv transport och drift samt eventuell skada på stationen. Avrop för att använda dem görs via ägarna Vattenfall, E on och Ellevio. Samråd kan ske inom elsamverkansledningar.

Beredskapsresurserna övas regelbundet

För att den utbildade tekniska personalen och frivilliga resurserna ska kunna testa kunskaper och moment genomförs övningar.

Varje år genomförs en mindre övning med cirka 40 deltagare. Här får tekniker och frivilligresurser chansen att tillsammans med andra kategorier repetera och uppdatera sina kunskaper.