Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anmäl oegentligheter och korruption

Svenska kraftnät strävar efter största möjliga öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. I linje med detta ställningstagande uppmanar vi anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter som upptäcker eller misstänker allvarliga oegentligheter och korruption som rör vår verksamhet att anmäla det.

I första hand anmäls misstänkta oegentligheter och korruption via ordinarie interna kanaler, till exempel via chefsjuristen eller närmaste chef. Om detta av någon anledning inte kan göras kan du göra en anmälning via formuläret på denna sida eller via post.

OBS! Innan du gör en anmälan är det viktigt att du läser informationen.

Vad kan anmälas?

Anmälningsfunktionen är till för att anmäla allvarliga oegentligheter, korruption eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som till exempel rör:

 • ekonomisk brottslighet som mutor eller förfalskning
 • korrupt beteende som missbruk av ställning
 • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen.

Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning. Anmälningsfunktionen är inte till för att anmäla allmänt missnöje och klagomål.

Så hanteras din anmälan

 1. Alla inkomna ärenden hanteras skyndsamt.
 2. Ärendet tas emot av en särskilt utsedd arbetsgrupp som hanterar visselblåsarärenden.
 3. Arbetsgruppen gör en initial bedömning om anmälan ska utredas vidare eller inte.
 4. Om du som anmälare har angett kontaktuppgifter kommer du få besked om din anmälan lett till vidare utredning eller inte.

Vill du vara anonym?

När du gör en anmälan underlättar det utredningen om vi kan komma i kontakt med dig. Därför ser vi gärna att du lämnar telefonnummer eller e-postadress i din anmälan. Det är förstås valfritt att lämna personuppgifter, men eftersom IP-adresser kan spåras och begäras ut, kan vi inte garantera anonymitet via formuläret på denna sida. Om du vill vara anonym rekommenderar vi därför att du skickar in anmälan per brev till nedanstående postadress.

Genom offentlighetsprincipen kan andra begära att få ta del av den information som du lämnar till Svenska kraftnät, om informationen inte är sekretessbelagd. Lämna därför inte personuppgifter i din anmälan om du önskar vara anonym.

Läs mer om hur personuppgifter behandlas i dokumentet "Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud" (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Viktigt att känna till

 • Det är frivilligt att använda sig av visselblåsarfunktionen som kanal för att lämna en anmälan. Visselblåsafunktionen är ett komplement till andra kanaler inom myndigheten för att påtala missförhållanden.
 • Visselblåsarfunktionen ersätter inte på något sätt den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Visselblåsarfunktionen inskränker inte på något sätt medarbetarnas rätt att ta kontakt med media.
 • Medarbetare som slår larm om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet har ett särskilt skydd mot repressalier enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

  Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Postadress för anmälan om oegentligheter och korruption

"Utredningsfunktionen"
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Granskad