Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beredskap för dammhaveri

Dammhaverier och höga flöden är händelser som kan medföra allvarliga samhällskonsekvenser med stor geografisk spridning. Ett dammhaveri i en stor kraftverksälv kan leda till översvämningar, skador och störningar längs en lång älvsträcka. Flera kommuner, län och viktiga samhällsfunktioner kan påverkas. Om ett dammhaveri skulle inträffa är det därför viktigt att berörda aktörer har samordnat sin beredskapsplanering.

Svenska kraftnät arbetar för att minska riskerna för allvarliga störningar på samhället vid dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag. Det gör vi genom att stödja utveckling av samordnad beredskapsplanering för dammhaveri i reglerade vattendrag. Vi har bland annat tagit fram stöd för berörda aktörer och nationella rutiner för larmning och varning till allmänheten.

Plan för 2021-2023

Svenska kraftnäts plan beskriver hur vi stöder utvecklingen av beredskap för dammhaveri och höga flöden 2021-2023 baserad på slutsatserna från arbetet med implementering av handlingsplan beredskap 2015-2020.

Verksamheten omfattar aktiviteter för kunskapshöjning och samverkan, larmning och varning vid dammhaverier, samordnad beredskapsplanering i kraftverksälvar, lokal samordnad beredskapsplanering, allmänhetens säkerhet, samt årlig uppföljning av utvecklingen.

Utveckling av beredskap för dammhaveri och höga flöden - Plan för Svenska kraftnäts stöd för utveckling av dammhaveriberedskap 2021-2023 (pdf, 224 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Stärkt dammhaveriberedskap 2015-2020

Utvecklingen av samordnad och övad beredskap för dammhaverier har stärkts under perioden 2015-2020. Svenska kraftnät har tillsammans med berörda aktörer genomfört aktiviteter inom samverkan och kunskapshöjning, anläggningsberedskap och krisberedskap.

Arbetet genomfördes i enlighet med den handlingsplan som Svenska kraftnät upprättade på uppdrag av regeringen 2015 med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i dialog med ansvariga aktörer. Utvecklingsarbetet beskrivs i slutrapporten ”Stärkt dammhaveriberedskap” som visar framdrift och förmågeutveckling i förhållande till uppsatta målbilder. Rapporten föreslår även framtida förbättringsåtgärder.

Utvecklingen av beredskapen stärks genom olika aktiviteter

Arbetssättet med en samlad plan med aktiviteter har tillsammans med styrning, samordning och uppföljning på olika nivåer varit framgångsfaktorer för att driva på utvecklingen av beredskapen för dammhaveri i landet.

Under perioden har en stark parallell utveckling skett inom samhällets krisberedskap och dammsäkerhet, vilket bedöms ha bidragit till och stärkt även utvecklingen av dammhaveriberedskapen.

Svenska kraftnät uppmanar alla aktörer som har en del i att hålla en god beredskap för dammhaveri att vidmakthålla och vid behov vidareutveckla planeringen, att använda de kunskapshöjande dokument som upprättats som stöd samt att delta aktivt i befintliga samverkansforum.

Rapportens förslag på förbättringsåtgärder utgör stöd för vidare utvecklingsarbete. Svenska kraftnät och MSB rekommenderas stödja planeringen inom sina respektive ansvarsområden.

Stärkt dammhaveriberedskap – Slutrapport (pdf, 726 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Handlingsplanen för utveckling av beredskap för dammhaverier (pdf, 540 kB, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster