Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet är ett mått på kraftsystemets förmåga att leverera el från producenterna till elanvändarna så att elanvändarna kan använda den mängd el de behöver, när och var de vill använda den.

Leveranssäkerheten kan aldrig bli 100%. Den behöver dock vara tillräckligt hög för att uppfylla samhällets krav på elsäkerhet. Vilken nivå som är rätt beror av många olika faktorer men utgår från vad som är mest lönsamt för samhället.

Kraftsystemets leveranssäkerhet är beroende av tillräckligt bra stabilitet och tillförlitlighet, men även att tillgången till effekt speglar samhällets behov av kraft. Det är viktigt att inse att det är fysikaliska egenskaperna som styr och att stabilitet och effekt går hand i hand.

Leveranssäkerhet = tillräcklighet + driftsäkerhet

Tillräcklighet handlar om förmågan att producera tillräckligt med el och överföra den dit den behövs. Det behöver finnas tillräcklig nätkapacitet och produktionskapacitet.

Driftsäkerhet handlar om stabiliteten i kraftsystemet och det ramverk som ska säkerställa att kraftsystemet drivs på ett sätt som gör att fel eller andra händelser leder till att det elanvändare inte kan få el (oönskad bortkoppling av förbrukning).

Tillräckligheten och driftsäkerheten har en inbördes påverkan. Det betyder att förändringar i nät- och produktionskapacitet kan flytta gränsen för vad som är säker drift eller omvänt, att utmaningar i driftsäkerhet leder till
behov av utbyggd produktions- eller nätkapacitet.

Leveranssäkerhet på kort sikt

På kort sikt är det främst förändringar i tillräcklighet som påverkar förutsättningarna för driftsäkerheten. Ingen del i kraftsystemet har 100 procent tillgänglighet över längre tid på grund av underhåll och haverier.

Andra faktorer påverkar om el produceras eller förbrukas, exempelvis elmarknadspriser och väder. Traditionellt sett har minskad förbrukning inte negativ effekt på leveranssäkerheten men det förändras i och med att förbrukningsflexibilitet får ökat betydelse.

Överföringskapaciteten i elnäten varierar över året. Den anpassas för
enskilda timmar, veckor eller till och med månader, huvudsakligen för att bibehålla driftsäkerhetsnivån när delar av kraftsystemet inte är tillgängliga.

Leveranssäkerhet på längre sikt

Omställningen av energisystemet påverkar förutsättningarna för driftssäkerheten genom till exempel förändrad produktion och nya och snabba ändringar av förbrukningsmönster, särskilt i vissa områden. Det påverkar leveranssäkerheten på längre sikt.

Utmaningarna med att bibehålla ett driftsäkert kraftsystem får tydliga konsekvenser för nät- och produktionskapaciteten. Behov av ökad förbrukning är ofta relativt omedelbara.

När överföringskapaciteten inte räcker till mellan länder, elområden, eller till storstäder och industrietableringar, så behöver tillräckligheten öka. Det sker antingen genom att öka nätkapaciteten eller elproduktionen. Men att öka tillräckligheten tar generellt lång tid att åstadkomma, i vart fall relaterat till förväntningarna hos dem som vill ha mer el.

Ansvar för leveranssäkerhet idag och i framtiden

Det är de balansansvariga företagen som ansvarar för att det finns tillräckligt med elproduktion för att möta förbrukningen i landet.

Men att uppnå en leveranssäkerhetsnivå för kraftsystemet är en gemensam uppgift för branschens aktörer där vi måste samverka och samarbeta.

Förändrade förutsättningar i kraftsystemet och förändrade krav från EU gör att våra roller och ansvar kommer att förändras och vi måste alla följa med i den förändringen.

Läs mer om EU:s inre elmarknad.

Läs mer om Svenska kraftnäts utvecklingsarbete.

Granskad