Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Intradagsmarknaden – justering av dagen före-handel

Aktörerna på elmarknaden handlar merparten av volymen på dagen före-marknaden och justerar sin handel på intradagsmarknaden beroende på väder och annat som är bättre känt närmare den fysiska leveransen. Intradagshandeln är mindre i volym än dagen före-handeln, med färre handlande aktörer. Men den fyller en viktig funktion. Det är främst balansansvariga som handlar på intradagsmarknaden.

Balansansvariga handlar sig i balans

Intradagshandeln är viktig för de balansansvarigas möjligheter att handla sig i balans inför leveranstimmen. Balansansvariga är ekonomiskt ansvariga för avvikelser mellan handlad volym och vad som faktiskt uppmätts i de anslutningspunkter som de ansvarar för. Det är därför viktigt att balansansvariga har en god möjlighet att minimera sin ekonomiska risk på en väl fungerande intradagsmarknad.

Handeln sker på en gemensam europeisk marknad. I Sverige finns två elbörser där marknadsaktörer kan lämna köp och säljbud för svenska elområden:

  • Nord Pool, som funnits sedan starten 1996
    EPEX Spot, som funnits i Sverige sedan 2020

Alla elbörser i EU är dock sammankopplade med varandra så att alla bud från köpare och säljare inom EU kan mötas, så länge det finns överföringskapacitet mellan elområdena. Detta kallas marknadskoppling.

Det finns även elbörser aktiva i länder utanför EU som deltar i marknadskopplingen. Det pris en säljare eller köpare får är inte beroende av via vilken elbörs aktören handlar. Det börserna kan konkurrera med är exempelvis tilläggsprodukter och service.

Handel sker under hela dygnet

Intradagshandel är en kontinuerlig handel. Det innebär att det är en löpande handel under dygnet. Varje affär är mellan två parter där energi i MWh handlas för leverans inom ett budområde inom en given marknadstidsenhet, i dagsläget en timme.

Priset sätts individuellt för varje affär enligt den princip som kallas pay-as-bid. Många affärer görs varje minut på samma sätt som i handel med aktier på en finansiell börs.

Börserna håller reda på affärspartnerna och är ekonomisk mellanhand mellan dessa. Affärspartnerna känner därmed inte till varandra. På det sättet kan handeln ske utan motpartsrisk för aktörerna. Det finns ingen möjlighet att exempelvis köpa ett visst kraftslag eller från ett visst geografiskt område, utan alla bud möter alla bud.

Handeln på intradagsmarknaden stänger i Sverige en timme före leverans. Det betyder att leveranser mellan klockan 17 och 18 kan handlas fram till klockan 16. Varje dag klockan 15 öppnas nästa dygns timmar för handel över elområdesgräns.

Tillgänglig överföringskapacitet är en förutsättning

Handel mellan elområden tillåts endast om det finns överföringskapacitet tillgänglig, annars inte. När intradagsmarknaden öppnar finns den överföringskapacitet tillgänglig som är kvar efter handeln på dagen före-marknaden. Den förbrukas sedan efterhand som handel över gränsen mellan elområden sker.

Intradagshandeln regleras genom kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, förkortad CACM efter dess engelska titel ”Capacity Allocation and Congestion Management”.