Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sveriges elnät

Sveriges elnät består av transmissionsnät och distributionsnät samt utlandsförbindelser.

Om man jämför elnätet med bilvägar, så är transmissionsnätet motorvägarna för el och distributionsnätet elens landsvägar och gator.

Elnätsföretagen har ensamrätt, så kallat monopol, på elnätet. Det betyder att det inte går att välja vem man ska ansluta sin elanläggning till. För att få äga och driva elnät krävs särskilt tillstånd, så kallad nätkoncession.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsansvarig myndighet för elnätsföretagen och beviljar nätkoncession. 

Transmissionsnätet

Transmissionsnätet kallades tidigare för stamnätet för el.

Transmissionsnätet transporterar stora mängder el från de stora elproducenterna till de regionala distributionsnäten. Det löper genom hela landet, från norr till söder, och kopplar ihop Sveriges elnät med andra länders elnät. Stora elproduktionsanläggningar och mycket stora elanvändare är vanligtvis anslutna direkt till transmissionsnätet.

Transmissionsnätet använder mycket hög elspänning, 400 eller 220 kilovolt (kV). Det görs för att minska strömförlusterna.

Transmissionsnätet förvaltas och utvecklas av Svenska kraftnät.

Mer om hur Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet.

Karta över transmissionsnätet

Distributionsnätet

Distributionsnätet används för vidaredistribution el från och till transmissionsnätet. Sveriges distributionsnät består av

  • regionnät
  • lokalnät.

Regionnät

Regionnäten ansluter till transmissionsnätet och transporterar elen vidare ut till lokalnäten. Stora elanvändare/elförbrukare och en del mellanstora elproducenter är ofta anslutna direkt till regionnätet.

Regionnäten ägs av större elnätsföretag. Regionnätet använder vanligtvis spänning på 130 kilovolt (kV).

Lokalnätet

Lokalnäten tar hand om transporten den sista biten ut till de flesta elanvändarna/elförbrukarna såsom hushåll och företag. Mindre elproducenter kan vara anslutna till regionnätet. Mycket små elproducenter kan också vara anslutna till lokalnätet. Det gäller till exempel de som säljer överskottet av sin husbehovsproduktion.

Lokalnäten är geografiskt avgränsade nät med spänning på 40 kilovolt eller lägre. På vägen till den vanliga hushållskunden sänks spänningen till 400 volt. Lokalnäten ägs av många olika elnätföretag.

Utlandsförbindelser

Det svenska elnätet är nära sammankopplat med kringliggande länder via så kallade utlandsförbindelser. Det handlar antingen om växelströmsförbindelser eller likströmsförbindelser.

Elöverföring mellan Sverige och andra länder sker under marknadsmässiga förutsättningar.

Växelströmsförbindelser

Växelströmsförbindelser används när de båda ländernas elnät är i fas med varandra och ingår i samma synkronområde. Sverige ingår i det nordiska synkronområdet och har växelströmsförbindelser med Finland, Norge och Danmark.

Likströmsförbindelser

För att kunna handla med och överföra energi mellan olika synkronområden så använder man likströmskablar (High Voltage Direct Current, HVDC). Likströmsförbindelser kan också användas om förbindelsen ska täcka ett långt avstånd.

Sverige har likströmsförbindelser med Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. 

För mer information om var de går, besök sidan Transmissionsnätskartan.

Nya utlandsförbindelser

Svenska kraftnät har i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya förbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Syftet är att skapa konkurrenskraftiga priser och trygga, miljöanpassade och driftssäkra lösningar för elförsörjningen i hela Europa.

Läs mer om projektet Hansa PowerBridge, elförbindelsen mellan Sverige och Tyskland.