Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avräkning

Efter varje drifttimme görs en avräkning för att fördela kostnaderna för Svenska kraftnäts balansering. Varje balansansvarig aktör får betala för vad det kostat att återställa de obalanser de har orsakat.

De balansansvariga har skyldighet att hålla balans i medeltal över respektive drifttimme. Men de balansansvariga aktörerna lyckas oftast inte att planera sig till perfekt balans. Efter varje drifttimme görs därför en avräkning.

Avräkningen visar hur stor obalansen varit, vem som orsakat den och kostnaderna som det medfört. Kostnaderna fördelas därefter mellan de balansansvariga företagen som bidragit till obalansen. På så vis skapas ett ekonomiskt incitament att sträva efter balans.

Läs mer om balansavräkning.

Utvecklingen av kraftsystemet påverkar avräkningsprocessen

Införandet av EU:s gemensamma inre marknad för el innebär nya förutsättningar för avräkningsprocessen. Det gäller exempelvis tidsperioden för avräkning.

Av praktiska skäl används samma tidsupplösning för avräkning av obalanser och för handel. Idag är det 1 timme (60 minuter). EU har nu beslutat om en övergång från 1 timme till en tidupplösning på 15 minuter.

Arbetet med att införa 15 minuters avräkningsperiod för obalanser och 15 minuters handelsenhet ingår i utveckling av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model NBM).

Läs mer under Utveckling av kraftsystemet.