Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cirkularitet och klimatpåverkan

Svenska kraftnäts kärnuppdrag bidrar till energiomställningen och därmed också till att begränsa klimatförändringarna. Cirkularitet och klimatpåverkan är dessutom viktiga delar av vårt interna miljöarbete.

Långsiktigt önskat läge 

Vi strävar mot en cirkulär verksamhet och har minskat vår negativa klimatpåverkan i relation till vår utbyggnadstakt.

Kort om de tre huvudsakliga aktiviteterna vi jobbar med:

  • När vi bygger nya anläggningar ställs omfattande energieffektivitetskrav.
  • En nulägesanalys har utförts på hur verksamheten arbetar med cirkulära principer idag samt vilka hinder och möjligheter det finns att utveckla arbetet. Nästa steg är att kartlägga nuvarande material- och resursflöden för att få mer kompletta beslutsunderlag vid upphandling.
  • Nätförlusterna är en viktig parameter i både drift och då vi planerar och utvecklar transmissionsnätet.

Vi möjliggör energiomställningen

Elektrifieringen av bland annat industri- och transportsektorn är en förutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Efterfrågan på el förväntas växa, samtidigt som nya konsumtions- och produktionsförhållanden för el ställer nya krav på kraftsystemet. Här har vi på Svenska kraftnät en mycket viktig roll genom att vi anpassar kraftsystemet till energiomställning.

Svenska kraftnät möjliggör anslutning av förnybar el till transmissionsnätet, till exempel ny vindkraft. Vi bygger också nya utlandsförbindelser, vilket medför att svensk, fossilfri el kan exporteras till utlandet i allt högre grad och därmed ersätta fossilbaserad produktion i utlandet.

Klimatscenarier beskriver flera tänkbara utvecklingar av klimatet

Eftersom ingen kan veta hur utsläppen av växthusgaser blir framåt i tiden finns flera möjliga utvecklingsvägar. För att ta fram ett klimatscenario används ett utsläppsscenario och en eller flera klimatmodeller.

Svenska kraftnät har under varit en del av forskningsprogrammet Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet. Syftet är att förbereda energisektorn på hur klimatförändringar kan komma att påverka energisystemet i Sverige. Forskningsprogrammet ska utreda hur oönskade konsekvenser kan förutses samt vilka anpassningsåtgärder som behöver vidtas för att minska negativa effekter och tillvarata ökade produktionsmöjligheter.

Klimatanpassning av kraftsystemet

Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska 32 nationella myndigheter och därtill alla länsstyrelser genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser, ta fram myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning samt en handlingsplan för att uppnå målen.  

Läs mer om hur klimatanpassning vid Svenska kraftnät.

Koppling till Agenda 2030

Vårt arbete med cirkuläret och klimatpåverkan och dess effekter bidrar till FN:s globala mål:

  • 11: Hållbara städer och samhällen
  • 13: Begränsa klimatförändringarna.

Vårt arbete med att begränsa klimatpåverkan och dess effekter bidrar till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen.13: Begränsa klimatförändringarn

Ladda ned Svenska kraftnäts klimat- och sårbarhetsanalys. (.pdf) Öppnas i nytt fönster