Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhetsskyddschef – roll och ansvar

Som verksamhetsutövare med säkerhetskänslig verksamhet är ni skyldiga att utse en säkerhetsskyddschef för den verksamheten. Organisatoriskt ska denne vara direkt underställd chefen för verksamheten.

Säkerhetsskyddschefens roll är så betydelsefull att ni om ni inte utser en sådan chef, eller om denne inte får det mandat eller den organisatoriska placering som krävs, kan åläggas att betala en sanktionsavgift.

Säkerhetsskyddschefen ska

  • leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet
  • kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
  • vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, om en sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens ledning.

Säkerhetsskyddschefens ansvar kan inte delegeras.

Vägledning för att utforma rollen

När ni ska utforma rollen säkerhetsskyddschef i er verksamhet finns vägledning för hur ni kan tänka i lagen (prop. 2020/21:194 s. 22–26 och 126 f.) Regeringen betonar exempelvis vikten av god kommunikation i säkerhetsskyddssammanhang och av att säkerhetsskyddschefen därför finns nära verksamhetsutövarens ledning.

Säkerhetsskyddschefen ska vara aktiv och operativ och inte enbart passivt kontrollera säkerhetsskyddet i efterhand.

Regeringens proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Anmäl säkerhetsskyddschef

Svenska kraftnät vill att ni anmäler säkerhetsskyddschef och säkerhetsskyddschefens ersättare.

Blankett för anmälan säkerhetsskyddschef

Ni använder samma blankett för att anmäla byte av säkerhetsskyddschef med uppgifter om den nya person ni har utsett. 

Hämta blankett (.pdf) Öppnas i nytt fönster

När en säkerhetsskyddschef inte är nödvändig

Det kan finnas fall när det uppenbart inte finns behov av att utse en säkerhetsskyddschef. Om ni gör bedömningen att det gäller er verksamhet vill vi att ni skickar in en motivering om detta till Svenska kraftnät. Exempel på när det uppenbart inte finns ett behov kan vara när den säkerhetskänsliga verksamheten är av mycket begränsad omfattning.

Säkerhetsskyddschef i koncerner

Svenska kraftnät ser inte några direkta legala hinder för att samma person kan vara utsedd som säkerhetsskyddschef i flera bolag i en koncern. Tänk då på att:

  • Ni måste bedöma om det är lämpligt att samma person är säkerhetsskyddschef i andra bolag inom koncernen.
  • Kraven på ansvar och organisatorisk placering måste uppfyllas i varje bolag.
  • Säkerhetsskyddschefen måste utses av ledningen för respektive bolag.

Svenska kraftnät kan se en utmaning med att ha samma säkerhetsskyddschef för flera bolag. Tiden kanske inte räcker till för att uppfylla samtliga krav för varje bolag, med enbart en säkerhetsskyddschef. Men det beror på hur omfattande er säkerhetskänsliga verksamhet är.

En annan aspekt med en och samma säkerhetsskyddschef att överväga är om det är lämpligt för er som har behov av att teckna koncerninterna säkerhetsskyddsavtal.