Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frekvenshållningsreserv normaldrift (FCR-N)

Frekvenshållningsreserv normaldrift. Kallas vanligen FCR-N, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska; Frequency Containment Reserve – Normal.

Frekvenshållningsreserver (FCR) har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att kunna hålla balansen. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR handlas upp i förväg för varje ögonblick under dygnet.

Det finns flera olika FCR-produkter. FCR-N är den frekvensreserv som används vid normal drift.

Information om frekvensreserv vid störd drift, uppreglering (FCR-D upp)

Information om frekvensreserv vid störd drift, nedreglering (FCR-D ned)

Om FCR-N

FCR-N är en symmetrisk produkt, det vill säga avser upp- och nedreglering.

 • Minsta budstorlek: 0,1 MW
 • Aktivering: Automatiskt vid frekvensavvikelse inom 49,90-50,10 Hz.
 • Aktiveringstid: 63% inom 60 sekunder och 100 % inom 3 minuter
 • Volymkrav för Sverige: cirka 230 MW
 • Uthållighet: 1 timme

Generella krav (gäller alla stödtjänster)

 • Godkänd förkvalificering
 • Realtidsmätning
 • Elektronisk kommunikation

Analys av prisutveckling på FCR-marknaderna

Handel och prissättning av FCR-N

FCR-N handlas upp symmetriskt för upp- respektive nedreglering. Upphandling sker två och en dag innan drift. Majoriteten av kapaciteten upphandlas två dagar innan drift (D-2), resterande dagen innan (D-1).

Kapacitetsersättning

Avropade bud för FCR-N-kapacitet ersätts till angivet pris, så kallat ”pay-as-bid". Medelpris per MW publiceras via Svenska kraftnäts stödsystem Mimer. Öppnas i nytt fönster

Energiersättning

Enligt upp- eller nedregleringspris på elbörsen Nord Pool. För information om priser, besök Nord Pools webbplats (engelska) Öppnas i nytt fönster.

Krav för att leverera FCR-N

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor uppfyllas. Läs särskilt bilaga 3 – Handel med Frequency Containment Reserve (FCR).

Läs mer om Balansansvarsavtalet.

Förkvalificering

För att få delta på marknaden för FCR-N ska en aktör först visa att de tekniska kraven för FCR-N är uppfyllda. Det görs via en förkvalificering med godkänt resultat.

Läs mer om förkvalificering

Förnyad bedömning

Enheter eller grupper som tillhandahåller FCR ska bedömas på nytt

 • åtminstone vart femte år
 • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats.
 • om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras.

Kontakt och mer information om FCR-N

Om du har frågor om FCR-N, vänligen kontakta oss via e-post:fcr@svk.se.

Granskad