Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frekvenshållningsreserv normaldrift (FCR-N)

Frekvenshållningsreserv normaldrift. Kallas vanligen FCR-N, vilket är en förkortning av den engelska beteckningen, Frequency Containment Reserve - Normal.

Frekvenshållningsreserver (FCR) syftar till att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att balansera elsystemet. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR-N är en symmetrisk produkt och den frekvenshållningsreserv och aktiveras i frekvensintervallet 49,9 – 50,10 Hz.

Det finns tre olika FCR-produkter:

  • Frekvenshållningsreserv vid normal drift (FCR-N)
  • Frekvenshållningsreserv vid störd drift uppreglering (FCR-D Upp)
  • Frekvenshållningsreserv vid störd drift nedreglering (FCR-D Ned)

Information om frekvenshållningsreserv vid störd drift, nedreglering (FCR-D ned)

Information om frekvenshållningsreserv vid störd drift, uppreglering (FCR-D upp)

Om FCR-N

FCR-N är en symmetrisk produkt, det vill säga avser både upp- och nedreglering.

Dimensioneringen av FCR-N baseras på historiska obalanser i Norden där ett gemensamt volymkrav beslutas årligen av de nordiska systemoperatörerna. Volymkravet för respektive nordisk systemoperatör fördelas sedan ut med hjälp av den så kallade fördelningsnyckeln.

Bli leverantör av FCR-N

Mer information om processen för att bli leverantör av FCR-N inklusive förkvalificering, etablera elektronisk kommunikation och realtidskommunikation finns under Bidra med FCR, aFRR eller mFRR.

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande BSP-avtal med tillhörande bilagor uppfyllas. Läs särskilt bilaga 2-3.

BSP-avtalet

Kommande förändringar för FCR-N

Upphandlingen för FCR kommer i framtiden att flyttas från dagens marknadsplattform Fifty MMS till Fifty Nordic MMS. Övergången till ny marknadsplattform har senarelagts. Nytt datum för övergången är ännu inte bestämts.

För mer information läs Övergången till ny marknadsplattform för FCR kapacitetsmarknad senareläggs.

Delta med resurser med begränsa energireserv

Läs mer om att delta på FCR-marknaderna med resurser med begränsad energireserv.

Kontakt och mer information om FCR-N

Du hittar många vanligt förekommande frågor och svar på sidan Frågor och svar (Kategori FCR).

Om du har frågor om FCR-N, vänligen kontakta oss via e-post:fcr@svk.se.