Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om realtidsdata

Marknadens aktörer har skyldighet att leverera realtidsdata till Svenska kraftnät. Realtidsdata är rådata som kan användas för att beskriva kraftsystemets tillstånd och därmed ge underlag för att säkerställa driften av kraftsystemet.

Vad realtidsdata är

Realtidsmätvärden är mätvärden som levereras med kort fördröjning till en verksamhetsprocess. Normal fördröjning är i de flesta fall några få sekunder. När realtidsmätvärden sparas, så blir de inte längre realtidsmätvärden utan historiska mätvärden som har samlats in i realtid.

Användning av realtidsdata

Utökad tillgång till realtidsmätvärden för produktion innebär förbättrade förutsättningar för upprätthållandet av effektbalansen i det nordiska systemet och därmed en säkrare systemdrift. Detta då det blir lättare att identifiera vad som orsakar aktuella obalanser och göra bedömningar av hur de kommer att utvecklas.

Utöver direkt övervakning är den huvudsakliga indirekta användningen av realtidsmätvärden beräkning av estimat. En central användning av estimaten är att säkerställa att det totala effektflödet genom det svenska kraftsystemets flaskhalsar samt på gränsförbindelser inte överstiger aktuell maximal överföringskapacitet.

Aktörer har skyldighet att leverera realtidsdata

Den vanligaste anledningen till att en aktör ska leverera realtidsdata till Svenska kraftnät är att man är ägare av

  • distributionsnät inom observerbarhetsområdet
  • kraftproduktionsmodul med installerad kapacitet större än 1,5 MW
  • förbrukningsanläggning ansluten i observerbarhetsområdet
  • anläggning som levererar stödtjänster (läs mer om stödtjänster).

Mer information om krav på att leverera realtidsdata finns på sidan Datautbyte: Legala förutsättningar och krav på datautbyte.

Utbyte av realtidsmätvärden idag

Det utbyte som idag finns mellan Svenska kraftnät och externa företag bygger på en kommunikation med protokollen ICCP eller ELCOM, via Svenska kraftnäts fasta eller hyrda fibernät.

Ett alternativt sätt till att sätt upp en egen förbindelse med Svenska kraftnät kan vara att utnyttja nätägarens befintliga infrastruktur för att utbyta realtidsdata, i de fall det är möjligt. Vi uppmanar därför aktörer att inleda en dialog med nätägaren inför en utredning om att börja levererar realtidsdata.

Ny kommunikationslösning ska införas

Svenska kraftnät planerar att införa en ny kommunikationslösning som ska kunna fungera som ett alternativ för mindre aktörer. Den ska preliminärt vara införd i slutet av 2022 och kommer att kunna hantera ett urval av väletablerade protokoll i branschen.

Granskad