Information från driften

Här hittar du veckovisa rapporter från driften.

Vecka 49, uppdaterad 6 december 2021.

Kommentar från driftchefen

  • Polen har under söndag eftermiddag (5/12) bett sina grannländer om hjälp då deras analyser visar på ett effektunderskott om 1700 MW. Svenska kraftnät har erbjudit stöd med 300 MW mellan klockan 11-21 måndag 6 december.
  • Mycket höga priser på spot imorgon.
  • Högst förbrukning i början av veckan därefter lägre prognosticerad förbrukning med varmare temperaturer.

Kapaciteter och avbrott

Kapaciteterna är endast riktvärden och inte alltid aktuella. För aktuella kapaciteter hänvisas till https://www.nucs.net/outage-domain/unavailability-messages/show Öppnas i nytt fönster

Snitt/MW Kommentar
SE1>SE2: 3 300 (3 300 MW) Max NTC (Maximum Net Transfer Capacity), max kapacitet som snittet har.
SE2>SE3: 6 400 (7 300 MW) Begränsas av öst-västliga problem.
SE3>SE4: 5 100 (6 200 MW) Begränsas av öst-västliga problem. Begränsas ytterligare under tisdag till torsdag pga avbrott i Hall
SE3>NO1: 550 MW (2095 MW) Begränsas av öst-västliga problem.
SE3>DK1: 400 MW (715 MW) Begränsas av öst-västliga problem.
FI>SE3: 300 MW (1200 MW) Begränsas av öst-västliga problem.

Förbrukning- och produktionsprognos

Måndag och tisdagen ser vi ut att få veckans högsta förbrukning, med en topp på 25 000 MWh/h. Vindprognos mellan 1 200 - 4 500 MW under veckan och samtliga kärnkraftverk i drift.

Förbrukningsprognos (höglasttimmen)

Veckodag MW
Måndag 25 000
Tisdag 24 600
Onsdag 23 700
Torsdag 23 400
Fredag 22 600
Lördag 21 000
Söndag 20 300

Vindprognos

Veckodag MW
Lördag 2 400 – 4100
Söndag 2 500 – 4 000
Måndag 1 200 – 2 500
Tisdag 1 700 – 2 600
Onsdag 2 300 – 3 500
Torsdag 3 200 – 4 500
Fredag 2 700 – 3 900
Lördag 2 100 – 3 500
Söndag 2 500 – 3 500

Produktionsläget kärnkraft

Kärnkraftverk Procent MW
Forsmark 1  100% 990
Forsmark 2 100% 1 120
Forsmark 3 100% 1 170
Oskarshamn 3 100% 1 450
Ringhals 3 100% 1 060
Ringhals 4 100% 1 130

Övrigt

Vi har tillgång Karlshamnsverket två block om sammanlagt 562 MW..

Under vecka 48 har båda blocken varit på 2 timmars beredskap och block 2 även på mineffekt enstaka dagar.

Granskad