Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regelverk för elsäkerhet

Här kan du läsa om vilka lagar och regelverk som styr elsäkerheten för vår verksamhet.

Lag och förordning

Elsäkerhetslag (2016:732) på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Elsäkerhetsförordning (2017:218) på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter sätter ramar för hur

  • starkströmsanläggningar ska vara utförda för att säkerställa att människor och egendom inte skadas

  • anläggningsägaren ska utöva tillsyn av sina elanläggningar så att de fortsätter att vara säkra.

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns även krav om elinstallation och elinstallationsföretag.

Förutom Elsäkerhetsverkets krav ska också en elektrisk anläggning utföras i enlighet med gällande svensk standard inom det elektrotekniska området.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter Öppnas i nytt fönster

Svenska standarder på SEK Svensk Elstandards webbplats Öppnas i nytt fönster

ISO och CEN standards kan ni hitta på: Swedish Institute for Standards, SIS webbplats (på engelska) Öppnas i nytt fönster

Lagstiftningen tydliggör att den som äger (innehar) en elanläggning ska utfärda särskilda anvisningar för att förebygga skada som kan orsakas av el om anläggningen kräver det.

Eftersom Elsäkerhetsverkets föreskrifter är ramföreskrifter (till exempel ställs där minimumkrav på avstånd mellan elledning och elektrifierad byggnad) kan den som äger elanläggningen ställa högre kompletterande krav än de som anges i föreskrifterna.

Svenska kraftnät ställer utökade krav. Vi gör det därför att det svenska transmissionsnätet är en samhällsviktig infrastruktur och störningar på detta kan ge omfattande konsekvenser för det övriga samhället. Vi gör det också för att slå vakt om säkerheten för de människor som lever, bor eller verkar nära våra anläggningar.

Svenska kraftnäts utökade krav gäller såväl vår egen verksamhet som verksamheter och aktörer som kan påverka/påverkas av våra anläggningar. Det innebär till exempel att Svenska kraftnät ställer större krav på avstånd mellan elektrifierade byggnader och konstruktioner än vad som anges i föreskrifterna.

Du hittar informationen om våra utökade krav på sidorna för elsäkerhet. Du kan även vända dig direkt till Svenska kraftnät om du har frågor om våra utökade krav.

Kontakt vid frågor om elsäkerhet

Telefon: 010-475 80 00

E-post för elsäkerhetsfrågor: registrator@svk.se

Anmäl planerade förändringar i närheten av Svenska kraftnäts anläggningar

Du behöver därför göra en anmäla om detta till Svenska kraftnät för att nödvändiga skyddsåtgärder ska kunna genomföras i samråd med oss.

Anmäl ändring i kringliggande anläggning

Granskad