Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årshjul för koordineringen av kommande års avbrott

Svenska kraftnät koordinerar planerade avbrott i transmissionsnätet, distributionsnäten och på kraftproduktionsmoduler. Koordineringen sker med övriga TSO i Norden och närområdet, samt med berörda DSO och betydande nätanvändare, SGU, och omfattar de avbrott som kan orsaka påverkan på driftsäkerheten.

Kraftsystemobjekt vars avbrott kan orsaka påverkan på driftsäkerheten inom andra TSO:ers kontrollområden kallas för relevanta tillgångar, RAOC. I den europiska nätkoden System Operation Guideline, SO GL, ställs krav på hur relevanta tillgångar ska utses och hur koordineringen av deras avbrott ska gå till.

Vill du veta mer om relevanta tillgångar kan du läsa vårt informationsblad: RAOC - Relevant Asset for Outage Coordination. (.pdf) Öppnas i nytt fönster 

Kraftsystemobjekt vars avbrott kan orsaka påverkan på driftsäkerheten nationellt, men som inte påverkar andra TSO, kallas för koordineringsobjekt.

Svenska kraftnät kommer överens med berörda DSO och SGU om vilka kraftsystemobjekt som ska koordineras nationellt och hur koordineringen av deras avbrott ska gå till.

Vill du veta mer om koordineringsobjekt kan du läsa vårt informationsblad: Koordineringsobjekt. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Koordineringen av avbrott sker på flera tidshorisonter, men tyngdpunkten ligger på koordineringen inför kommande år, Y-1. Bildspelet visar viktiga aktiviteter under Y-1 och krav på när de senast ska vara utförda.

Årshjul

Ta del av bildspelet som pdf (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ordlista

TSO: Transmission System Operator

DSO: Distribution System Operator

RAOC: Relevant Asset for Outage Coordination. Det finns tre typer av relevanta tillgångar.

  • Relevanta nätelement
  • Relevanta kraftproduktionsmoduler
  • Relevanta förbrukningsanläggningar

SGU: Significant Grid User

Y-1: Year-ahead

SO GL: System Operation Guideline, kommissionens förordning (EU) 2017/14857 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem.

N-RCC: Nordic Regional Coordination Center

ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators, förkortat ENTSO-E, är en organisation där 43 transmissionsnätsföretag från 36 länder i Europa är medlemmar.

Granskad