Data om rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet

Rotationsenergi bidrar till systemets förmåga att motstå frekvensförändringar.

Rotationsenergi är den lagrade rörelseenergin i de roterande massorna i ett elektriskt system. De roterande massorna består framför allt av synkrongeneratorer, exempelvis hos kärnkraft och vattenkraft.

Se data om rotationsenergi i det nordiska synkronområdet på Fingrids webbplats. Öppnas i nytt fönster

Varför är rotationsenergi viktig?

Rotationsenergin har en stabiliserande påverkan i kraftsystemet. Om en stor produktionskälla kopplas bort från kraftsystemet när mängden rotationsenergi är låg, orsakar det en större omedelbar frekvensändring än om rotationsenergin i systemet är hög.

Rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet

Nästintill samtliga inkopplade synkrongeneratorer i Finland, Sverige, Norge och östra Danmark räknas in, när de nordiska systemoperatörerna beräknar rotationsenergin i det nordiska kraftsystemet.

Granskad