Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Examensarbeten

Vi erbjuder studenter att göra examensarbeten med oss. Normalt motsvarar arbetet 30 högskolepoäng.

Utförda examensarbeten publiceras löpande nedan.

Filstorlek
Statistical modeling of stochastic

2019-11-12 2385
Ekonomisk kartläggning av teknologier som potentiellt skulle kunna leverera reserverna FCR och aFRR

2019-07-31 3355
Teknisk utvärdering av befintliga och potentiella teknologier för automatisk frekvensreglering i det svenska elnätet

2019-06-30 1740
Statistisk modellering av vindkraftsobalanser i Sveriges elområden

2019-06-29 3537
Battery Energy Storage Systems as an alternative to gas turbine for the fast active disturbance reserve

2018-10-16 11942
A machine-learning approach to estimating the performance and stability of the electric frequency containment reserves

2018-08-27 1877
Uppskattning av nollföljdsimpedansen hos trefas krafttransformatorer med utjämningslindning

2018-08-16 14306
Empirisk studie av nollföljdsimpedansen hos transformatorer utan deltalindning

2018-08-16 3840
The effects of backlash on the frequency stability in a hydro based power system

2018-07-12 19003
Economic compensation models for national transit in regional grids

2017-11-20 926
Granskning av möjligheter att påverka effektförlusterna på det svenska stamnätet

2017-06-28 986
Line Loss Prediction Model

2016-10-10 2643
Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet

2016-08-10 1983
Vidareutveckling av metod för bedömning av miljöpåverkan i samhällsekonomiska analyser vid investeringar i det svenska elstamnätet

2016-06-30 1589
Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet

2016-06-10 1166
Strömbegränsare i synkrongeneratorer

2016-05-18 4565
Utveckling av analysmetod för tillståndskontrollmätningar av frånskiljande brytare i stamnätet

2015-09-11 4540
Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet - Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåp

2015-09-09 1599
Utredning av förutsättningarna för aggregerad förbrukningsflexibilitet att delta på reglerkraftmarknaden

2014-12-31 1523
Frekvensderivataskydd för kraftsystemet

2014-12-31 5147
Granskad