Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Examensarbeten

Vi erbjuder studenter att göra examensarbeten med oss. Normalt motsvarar arbetet 30 högskolepoäng.

Utförda examensarbeten publiceras löpande nedan.

Filstorlek
An approach for detecting potential market anomalies in the balancing power market

2019-12-20 1312
Statistical modeling of stochastic

2019-11-12 2385
Ekonomisk kartläggning av teknologier som potentiellt skulle kunna leverera reserverna FCR och aFRR

2019-07-31 3355
Teknisk utvärdering av befintliga och potentiella teknologier för automatisk frekvensreglering i det svenska elnätet

2019-06-30 1740
Statistisk modellering av vindkraftsobalanser i Sveriges elområden

2019-06-29 3537
Battery Energy Storage Systems as an alternative to gas turbine for the fast active disturbance reserve

2018-10-16 11942
A machine-learning approach to estimating the performance and stability of the electric frequency containment reserves

2018-08-27 1877
Uppskattning av nollföljdsimpedansen hos trefas krafttransformatorer med utjämningslindning

2018-08-16 14306
Empirisk studie av nollföljdsimpedansen hos transformatorer utan deltalindning

2018-08-16 3840
The effects of backlash on the frequency stability in a hydro based power system

2018-07-12 19003
Economic compensation models for national transit in regional grids

2017-11-20 926
Granskning av möjligheter att påverka effektförlusterna på det svenska stamnätet

2017-06-28 986
Line Loss Prediction Model

2016-10-10 2643
Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet

2016-08-10 1983
Vidareutveckling av metod för bedömning av miljöpåverkan i samhällsekonomiska analyser vid investeringar i det svenska elstamnätet

2016-06-30 1589
Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet

2016-06-10 1166
Strömbegränsare i synkrongeneratorer

2016-05-18 4565
Utveckling av analysmetod för tillståndskontrollmätningar av frånskiljande brytare i stamnätet

2015-09-11 4540
Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet - Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåp

2015-09-09 1599
Utredning av förutsättningarna för aggregerad förbrukningsflexibilitet att delta på reglerkraftmarknaden

2014-12-31 1523
Granskad