Utbetalning av ersättning och deklarering

Ersättningen som regleras i markupplåtelseavtal betalas ut av oss på Svenska kraftnät i samband med att markupplåtelseavtal har tecknats.

I resterande fall betalas ersättningen ut efter beslut av Lantmäteriet. På Skatteverkets webbplats och i deras broschyr "Ersättning för markintrång m.m." hittar man information om hur man deklarerar ersättning.

Mer om markupplåtelseavtal på sidan för Avtal.

Mer om ersättningar för markintrång på näringsfastighet på Skatteverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster

Granskad