Våra kontor

Besöks- och postadresser till våra kontor i Sundbyberg, Sundsvall, och Sollefteå.

Sundbyberg

Postadress:

Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Adress för paket/gods:

Fabriksgränd 2, 172 35 Sundbyberg

Tel: 010-475 80 00 (växel)
Fax: 010-475 89 50

Besöksadress:

Sturegatan 1, Sundbyberg

Sundsvall

Postadress:

Svenska kraftnät
Box 603
851 08 Sundsvall

Företagspaket sänds till:

Svenska kraftnät
Landsvägsallén 4
852 29 Sundsvall

Besöksadress:

Landsvägsallén 4
852 29 Sundsvall

Tel: 010-475 80 00 (växel) 
Fax: 010-475 89 87

Sollefteå

Besöks- och postadress:

Svenska kraftnät
Nipan 51
881 52 Sollefteå

Tel: 010 - 475 80 00
Fax: 010 - 454 48 40

Granskad