Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


666 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

2020-04-30 414 kB
Solutions report 2020

Endast på engelska.

2020-04-28 10874 kB
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019

2020-04-22 1405 kB
Transmission capacity available to the market Q4 2019

2020-04-08 5947 kB
Yttrande undersökningstillstånd kontinentalsockeln exportkabel Skåne havsvindkraftpark Näringsdepartementet

2020-04-07 983 kB
Yttrande undersökningstillstånd kontinentalsockeln exportkabel Gotland havsvindkraftpark Näringsdepartementet

2020-04-07 701 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan

2020-03-30 103 kB
Verksamhetsplan med investerings-och finansieringsplan 2021-2023

.

2020-03-03 5187 kB
10-year development plan 2020-2029

På engelska.

2020-02-25 4116 kB
Swedish interconnectors monitoring report no. 16

Endast på engelska.

2020-02-13 14496 kB
Dammar och dammteknik

En introduktion.

2020-01-13 7763 kB
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

2019-12-19 363 kB
Systemutvecklingsplan 2020-2029

En statusuppdatering om läget i kraftsystemet.

2019-12-19 29888 kB
Remissvar Förordning om miljö och trafiksäkerhetskrav.pdf

2019-12-18 447 kB
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

2019-12-12 356 kB
Infrastrukturdepartementets remiss (I2019-00922-E) av Mindre aktörer i energilandskapet förslag med effekt (SOU 2018-76).

2019-11-25 1900 kB
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019.34).

2019-11-11 1397 kB
Ändring i krisberedskapsförordningen.

2019-11-07 369 kB
Betänkandet (SOU 2019.30) Moderna tillståndsprocesser för elnät, dnr. I2019/01809/E.

2019-10-30 12024 kB
Beskrivning av systemansvaret för överföringssystemet och dess innebörd

.

2019-10-08 3684 kB
Granskad