Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


648 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019.34).

2019-11-11 1397 kB
Ändring i krisberedskapsförordningen.

2019-11-07 369 kB
Betänkandet (SOU 2019.30) Moderna tillståndsprocesser för elnät, dnr. I2019/01809/E.

2019-10-30 12024 kB
Beskrivning av systemansvaret för överföringssystemet och dess innebörd

.

2019-10-08 3684 kB
Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

2019-09-30 982 kB
Transmission capacity available to the market Q2 2019

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-09-30 6151 kB
Nordic Grid Development Plan2019

Rapporten från de fyra nordiska TSO:erna, beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

2019-08-22 18274 kB
Technical Requirements for Fast Frequency Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area

Gemensam rapport från de nordiska systemoperatörerna med beskrivning av de tekniska kraven och förkvalificering för Fast Frequency Reserve, så kallad FFR.

2019-07-05 1169 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2018/2019 och 2019/2020

2019-06-30 10990 kB
Motiveringsrapport för aktivering av avhjälpande åtgärd

Begränsning av dimensionerande felfall för att upprätthålla driftsäkerheten avseende transient frekvensstabilitet i det Nordiska kraftsystemet.

2019-06-24 626 kB
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige. Världens utmaning-världens möjlighet (SOU 2019.13)

2019-06-20 969 kB
Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar

2019-06-18 362 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Finansdepartementets förslag på förändringar

2019-06-17 383 kB
Ny kärntekniklag — med förtydligat ansvar (SOU 2019.16).

2019-06-11 364 kB
Remiss avseende Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

2019-06-11 380 kB
Transmission capacity available to the market Q1 2019

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-05-07 5811 kB
Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (I2019/01128/E)

2019-05-06 367 kB
Svenska kraftnäts risk-och sårbarhetsanalys 2018

2019-05-06 2598 kB
Transmission capacity available to the market Q4 2018

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6101 kB
Transmission capacity available to the market Q3 2018

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6078 kB
Granskad