Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Balansavräkning

Det kan vara svårt för en BRP att planera sig i perfekt balans. I efterhand får den som orsakat en obalans betala vad det kostar att återupprätta balansen. Vi räknar ut vad det kostar i den så kallade balansavräkningen.

Syftet med balansavräkningen är att uppnå en ekonomisk balans på elmarknaden efter drifttimmen. Obalanser beräknas för varje balansansvarig part, BRP (Balance Responsible Party) utifrån bilateral handel, faktisk förbrukning och produktion samt börshandel. Beräkningarna baseras på mätvärden som inrapporterats av elmarknadens aktörer.

För att elmarknaden ska fungera och för att Svenska kraftnät ska kunna säkerställa att balansavräkningen kan genomföras, behöver en stor mängd information, så kallad struktur, sändas mellan aktörerna (nätägare, BRP, elleverantörer, Svenska kraftnät och eSett).

För att balansavräkningen ska bli korrekt krävs att alla aktörer följer rutinerna för rapportering av mätvärden och förändringar av strukturdata.

Leverantör av balanstjänster, BSP (Balancing Service Provider) avräknas efter kapacitet och aktiveringar, vilket faktureras gemensamt med balansavräkningen.

Balansavräkningen sköts av eSett

Balansavräkningen i Sverige, Norge, Finland och Danmark hanteras av företaget eSett Oy. eSett ägs gemensamt av de nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO).

Mer information om balansavräkningen finns på eSetts webbplats

Instruktioner och regler för balansavräkning finns i Nordisk balansavräkning - handbok. Instruktion och regler för marknadsaktörer (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Handboken finns även på engelska: Nordic Imbalance Settlement Handbook. Instructions and Rules for Market Participants (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Gemensam nordisk balansavräkningsmodell

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) har en gemensam modell för balansavräkning som säkerställer transparens och likabehandling av aktörer i Norden. 

Rutiner för rapportering

För att balansavräkningen ska stämma krävs det att parterna på elmarknaden rapporterar in korrekta uppgifter till oss. Uppgifterna måste också rapporteras i tid. Det finns strikta rutiner för hur det ska gå till.

Du kan läsa mer om rutinerna i Svensk elmarknadshandbok

Kontakt

Har du frågor om balansavräkningen? Kontakta gärna eSett via e-post: esett@service-now.com 

Har du andra frågor om avräkning? Kontakta gärna oss via e-post: avrakning@svk.se

Om du har frågor om avräkning med utlandet, kontakta tso.settlement@svk.se