Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Målet: Alltid maximal tillgänglig kapacitet i ledningarna

Under dygnets alla timmar, året runt, ser personalen i Svenska kraftnäts kontrollrum till att transmissionsnätet utnyttjas maximalt – utan att äventyra driftsäkerheten. Det innebär att tillgänglig kapacitet i nätet kan minska eller öka över tid.

Kraftsystemet ska alltid klara det så kallade N-1 kriteriet. Det innebär att kraftsystemet ska klara av att vilken godtycklig komponent – kraftverk eller ledning – kan falla ifrån utan att kunder påverkas.

Nya mönster i elförbrukning och elproduktion påverkar

Driftchef Pontus de Maré– Förutom att vi har avbrott för underhåll och byggnation, varierar även den tillgängliga kapaciteten med olika elflöden. Vi ser till exempel en effekt av nya mönster i elförbrukning och elproduktion som har stor påverkan på kapaciteterna, säger Pontus de Maré, driftchef, Svenska kraftnät.

En stor utmaning för kraftsystemet är de nya elflödena i öst-västlig riktning i mellersta Sverige. Historiskt och fram tills nyligen har elflödena i Sverige framför allt gått i en nord-sydlig riktning. Det svenska transmissionsnätet är uppbyggt utifrån det flödet. Men nu har olika förändringar i kraftsystemet gjort att även ett öst-västligt flöde i mellersta Sverige har uppstått.

­– Det påverkar vilka överföringskapaciteter som kan tilldelas marknaden och samtidigt garantera driftsäkerheten i systemet, säger Pontus de Maré.

Läs om bakgrunden till denna förändring och vad det för med sig avseende tillgänglig kapacitet.

En annan faktor är att viss elproduktion bidrar med egenskaper som höjer eller minskar nätkapaciteten. Som ett hypotetiskt exempel nämner Pontus de Maré nedläggningen av ett värmekraftverk på 200 MW i södra Sverige. Lite förenklat blir effekten att överföringskapaciteten till södra Sverige minskar med 100 MW. Det blir således en dubbel effekt: produktionen minskar i bristområdet samtidigt som överföringen minskar.

Svenska kraftnät beslutar inte om var elproduktionen ska lokaliseras i landet

Eftersom Sverige och Europa har en avreglerad elmarknad varken får eller kan Svenska kraftnät besluta om var elproduktionen ska lokaliseras i landet. Däremot vidtar Svenska kraft andra åtgärder för att tillgängliggöra så mycket kapacitet som möjligt i ledningarna. Exempel på åtgärder är installationer av nätanläggningar, systemtjänster och nätförstärkningar.

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling

Maximal överföringskapacitet

Karta över de nordiska länderna, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland,
Siffrorna i kartan visar maximal överföringskapacitet då inga begränsningar finns som kan hota driftsäkerheten. Kapaciteten är uttryckt i MW.

Textförklaring till kartan (.pdf) Öppnas i nytt fönster