Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vad är nedreglering och varför behövs det?

Det uppstår allt oftare situationer då elproducenter måste dra ned sin produktion eller större elförbrukare öka sin konsumtion. Det kallas för nedreglering och behövs för att elsystemet ska fungera driftsäkert.

I varje ögonblick - dagar som nätter, sommar som vinter - måste det vara balans mellan förbrukning och produktion av el. Om det blir stora obalanser kan det hota elförsörjningen. Svenska kraftnät kan i värsta fall tvingas koppla bort elproducenter eller elanvändare, för att förhindra en nätkollaps.

Så reglerar Svenska kraftnät balansen i elsystemet

Svenska kraftnät köper och säljer el i realtid, för att i varje ögonblick uppnå balans i elsystemet så att elsystemets frekvens är 50 Hertz. Elsystemet kan rent fysiskt inte hantera när det är alldeles för lite eller för mycket el i systemet och frekvensen avviker för mycket från 50 Hertz.

Svenska kraftnät köper el för både upp- och nedreglering i form av olika tjänster på olika balansmarknader - det vill säga för att antingen reglera upp frekvensen när den är för låg eller reglera ned frekvensen när den är för hög.

Nedreglering innebär att vi behöver hantera ett överskott av el genom att elproducenter erbjuder sig att minska elproduktionen eller att större elförbrukare ökar sin användning. Svenska kraftnät behöver alltså minska mängden el i systemet för att inte orsaka svåra driftstörningar.

Så uppstår behov av minskad elproduktion

Den el som förbrukas handlas av marknadens aktörer dagen innan. Det innebär att marknaden utifrån prognoser gör antaganden om hur mycket el som kommer att förbrukas och därmed hur mycket el som behöver produceras. Det är sällan som marknaden får helt rätt när förbrukningen väl sker. Väderprognosen kanske slår fel när det gäller hur varmt det ska bli eller hur mycket det ska blåsa, så att sol- och vindkraften producerar mer än man trott.

Ett tillfälligt elöverskott kan också uppstå om en utlandsförbindelse inte kan exportera från Sverige som det var tänkt.

Då behöver Svenska kraftnät aktivera så kallade nedregleringsbud för att elsystemet ska hamna i balans. Nedregleringsbud från en elproducent innebär att denne erbjuder sig att minska sin produktion för en viss summa pengar.

Elproducenterna får alltså betalt för att minska sin produktion under en kortare period. Nedregleringsbud från en förbrukare innebär att denne erbjuder sig att öka sin förbrukning av el för en viss summa pengar. Förbrukaren får då betala ett lägre pris1 för den el som dess ökade förbrukning innebär eller får till och med  betalt för att använda elen2.

Därför behöver fler resurser delta på marknader för nedreglering

Tidigare har det framförallt varit vattenkraften som har bidragit med reglerförmåga i systemet. Nu har Sverige fått mer väderberoende elproduktion - mer solkraft men framför allt mer vindkraft. Det är kraftslag som hittills inte har bidragit lika mycket till nedreglering. Och i situationer då vattenkraften inte har igång sin produktion till förmån för sol- och vindkraft så finns inte vattenkraften tillgänglig att reglera ned sin produktion, varför brist på nedregleringsbud kan uppstå.

Svenska kraftnät ser ett fortsatt växande behov av så kallade stödtjänster som hjälper till att balansera frekvensen. Svenska kraftnät uppmanar alla kraftslag att leverera nedregleringsbud utifrån sina driftstekniska förmågor och att alla aktörer, inklusive vindkraftsproducenter, blir mer aktiva på marknaderna för balansering.

Fotnot 1. Ett pris som är lägre än dagen före-priset.

Fotnot 2. Om nedregleringsbudet har ett negativt pris.