Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stöd för aktörer - dammhaveri

Svenska kraftnät har upprättat en kunskapssammanställning om beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden. Vidare har flera rapporter tagit fram i Energiforsks regi.

Syftet med kunskapssammanställningen är att stödja utvecklingen av aktörers interna beredskapsplanering och den samordnade beredskapsplaneringen, samt att öka kunskapen om andra aktörers arbete.

Kunskapssammanställningen om beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

  • Målgruppen omfattar både dammägare och samhällsaktörer såsom länsstyrelser och kommuner.
  • Samverkansformer i planeringsskedet och i samband med höga flöden eller dammhaverier beskrivs.
  • Förslag på fördjupningsläsning och förebilder ges.

Kunskapssammanställningen utgör en del i Svenska kraftnäts samlades vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet.

Flera utvecklingsprojekt inom området beredskap för dammhaveri har bedrivits i Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram i samverkan mellan kraftindustrin och Svenska kraftnät.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har stöd och utbildningar om krisberedskap, bland annat gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, genomförande av övningar och handboken i kommunal krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Öppnas i nytt fönster

Allmänhetens säkerhet

Med allmänhetens säkerhet menas skydd av liv och hälsa för människor som vistas i närheten av dammar och vattenkraftanläggningar med anslutande vattenvägar. Allmänhetens säkerhet handlar om skydd av liv och hälsa vid normal vattenkraftverksamhet.

Allmänhetens säkerhet i närheten av dammar och vattenkraftanläggningar ska inte förväxlas med dammsäkerhet eller beredskap för dammhaveri som handlar om att förebygga dammhaveri samt att skydda allmänhet, egendom och miljö mot skador till följd av ett haveri. 

En nulägesbeskrivning av dammägares och länsstyrelsers arbete med allmänhetens säkerhet vid damm- och vattenkraftanläggningar upprättades av Svenska kraftnät 2020. Nulägesbeskrivningen innehåller även framåtblickande rekommendationer.   

Allmänhetens säkerhet vid dammar och vattenkraftanläggningar (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ett stöd för en branschgemensam metodik för hur arbetet med allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar kan bedrivas upprättades i Energiforsks regi 2021. Stödet kan användas dels identifiera och bedöma risker och faror avseende allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar, dels för att välja och prioritera säkerhetsåtgärder. 

Allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar på Energiforsks webbplats Öppnas i nytt fönster