Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samordnad lokal beredskapsplanering

Svenska kraftnät rekommenderar att utvecklingen under kommande år inriktas mot den lokala beredskapsplaneringen för dammhaveri.

Kommuner, dammägare och länsstyrelser bör ha en samordnad beredskap för upptäckt, larmning, samverkan och hantering av dammhaveri för dammanläggningar som medför en fara för allvarliga skador på människa och miljö.

För dammar i landets stora reglerade vattendrag finns ett inarbetat arbetssätt för samordnad beredskapsplanering.

För dammanläggningar med lokala konsekvenser av dammhaveri placerade i mindre eller medelstora vattendrag har en enklare modell för samordnad lokal beredskapsplanering utvecklats.

Modell för samordnad lokal beredskapsplanering

En modell för utveckling av samordnad lokal beredskapsplanering har tagits fram för att stödja aktörernas gemensamma arbete.

  • Modellen innebär att berörda aktörer i samverkan gör en konsekvensanalys.
  • Konsekvensanalysen baseras på den konsekvensutredning som dammägaren upprättat som underlag för beslut om dammsäkerhetsklass.
  • Därefter genomförs en samordnad beredskapsplanering baserad på analysen.
  • Slutligen testas planeringen.

Svenska kraftnät rekommenderar en successiv utrullning av modellen med målet att den ska användas för minst en dammanläggning per län under 2022.

  • Länsstyrelser i samråd med berörda dammägare och kommuner identifierar och prioriterar dammanläggningar där modellen kan användas.
  • Länsstyrelserna samordnar planeringen för valda anläggningar.
  • Svenska kraftnät stödjer implementeringen och följer årligen upp utvecklingen.

Modell för samordnad lokal beredskapsplanering (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Stöd för genomförande (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Stöd för dokumentation (.docx) Ladda ner

Stöd för kommuners beredskapsplanering för dammhaveri

Kommuner kan behöva upprätta särskilda beredskapsplaner för specifika risker/händelser som uppmärksammats i risk- och sårbarhetsanalysen. Sådana särskilda beredskapsplaner utgör ett komplement till kommunens plan för hantering av extraordinära händelser.

Kommuner med dammar i dammsäkerhetsklass A eller B inom kommungränsen rekommenderas att ta hänsyn till dammhaveri i sitt krisberedskapsarbete.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samverkar i utvecklingen av en handbok för kommunal krisberedskap.

Handboken består av ett huvuddokument och underliggande kapitel. Svenska kraftnät har medverkat i framställandet av ett kapitel om dammhaveriberedskap, för att stödja kommuners beredskapsplanering för dammhaveri. 

Länk till MSB:s webbplats: Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, Kommunens beredskap för dammhaveri

Kompletterande stöd för kommunens beredskapsplan för dammhaveri (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Svenska kraftnät har sammanställt stöd för aktörers beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden