Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vindkraftverk till havs i skymning

Anslutning av havsbaserad vindkraft

Svenska kraftnät arbetar för att möjliggöra anslutning av havsbaserad elproduktion till det svenska elnätet. För närvarande pågår förstudier och förberedelser för olika genomförandeprojekt.

Havsbaserad vindkraft förväntas bli en viktig pusselbit i omställningen till förnybar elproduktion. Svenska kraftnät förbereder nu för att kunna ge aktörer som vill ansluta havsbaserad elproduktion hållbara och praktiska förutsättningar för anslutning till det svenska elsystemet.

Process för anslutning av havsbaserad vindkraft - Öppen dörr

För att skapa mer transparenta förutsättningar för aktörer inom havsbaserad elproduktion som är intresserade av att ansluta på land på egen bekostnad, har Svenska kraftnät initierat utredningsarbete för att kunna meddela lämpliga landbaserade anslutningspunkter och tillgänglig överföringskapacitet i dessa förberedda punkter.

Samverkansgrupper

Svenska kraftnät fortsätter att ta fram positioner för anslutningspunkter på land dit aktörer som vill ansluta får möjlighet att ansöka om linjekoncession för anslutningsledningar. 

Zon 1 Mellersta Östersjön, zon 7, Norra Östersjön och zon 8, Bottenhavet

Det första arbetspaketet och samverkansgrupperna startade i början av 2023 och fokuserade på havskapacitetszonerna 5 – Mellersta Östersjön 1, zon 7 – Norra Östersjön och zon 8 – Bottenhavet.

Zon 9 Bottenviken

Andra arbetspaketet och samverkansgrupperna startade i april 2023 och fokuserade på havskapacitetszon 9 – Bottenviken. 

Zon 1 Norra Västerhavet

Tredje arbetspaketet och samverkansgrupperna startade i december 2023 och fokuserade på havskapacitetszon 1 - Norra Västerhavet. 

Lokaliseringsutredningarna innebär att aktörernas egna förstudier, av lämpliga platser för landfästen och korridorer för anslutningsledningar, ska ligga som underlag till stationsplaceringsutredningarna. Det är helt frivilligt att bidra med underlag och därmed påverka lokaliseringen av de anslutningspunkter som kommer att tillhandahållas av Svenska kraftnät. Syftet är att samla idéer, kartunderlag och önskemål om lokalisering för dessa anslutningspunkter. 

Delrapport 

En ny delrapport som publicerades den 13 oktober 2023, beskriver preliminära förslag till en ny arbetsprocess och vilka kapacitetsmässiga förutsättningar som finns för att ansluta elproduktion utmed Sveriges kustområden.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post: havsbaseradanslutning@svk.se

Möten med aktörer

Informationsmöte med aktörer

Den 8 november 2023 höll Svenska kraftnät ett webbinarium i samband med att en delrapport om arbetet  med att ansluta havsbaserad vindkraft publicerades. Ta del av materialet från mötet här

Granskad