Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två män i kontorslandskap med många skärmar

Vi är redo dygnet runt och ser till att hålla lamporna tända

Belastningen i transmissionsnätet är detsamma som elförbrukningen. I varje given stund måste det vara balans mellan den el som används och den el som produceras. Våra systemdriftoperatörer vakar över balansen och överföringskapaciteterna i transmissionsnätet 24 timmar per dygn 365 dagar per år.

Vintern är en utmaning

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. Det betyder att vi har ett övergripande ansvar att hålla balansen mellan produktion och förbrukning av el. Balans är en grundläggande förutsättning för driften av ett kraftsystem. Om det inte är balans så är det svårt att klara en driftsstörning. Därför styr och övervakar vi Sveriges elsystem dygnet runt i våra kontrollrum.

En viktig funktion i kontrollrummet är driftanalys. Sverige är indelat i elområden och vår driftanalyspersonal ansvarar bland annat för att fastställa överföringskapacitet mellan de olika elområdena. I de elområden där vi har vattenkraft (SE1 och SE2) och kärnkraft (SE3) produceras vanligtvis mer el än vad som förbrukas. I SE4, det sydligaste elområdet i Sverige, förbrukas tvärtom mer el än vad som produceras. Det innebär att man måste föra över el mellan elområdena.

Utmaningarna kan bli särskilt stora under vintertid eftersom vädret har stor betydelse för hur mycket el som förbrukas. En kall och mörk vinterdag behövs det mycket mer el i Sverige än en varm sommardag. Det handlar helt enkelt om att vi använder mer belysning och att det krävs mer energi för att värma upp våra bostäder.

Snabba men välgrundade beslut

För driftanalys gäller det att beräkna hur mycket el som kan föras över mellan de olika elområdena och se till att det finns kapacitet i transmissionsnätets ledningar. Om det skulle uppstå ett fel någonstans i transmissionsnätet hittar elen snabbt andra vägar men driftanalys behöver analysera konsekvenser av eventuella fel.

Mycket sker per automatik men driftpersonalen måste ibland fatta beslut om alternativa lösningar. Inför varje vinter har driften en stor övning där driftpersonalen får öva olika scenarion. I övningarna provas allt ifrån enkla problem till allvarliga störningar.

Ett robust och driftsäkert transmissionsnät

Eftersom transmissionsnätet ibland måste nyttjas nära sin maxkapacitet under vintertid vet vi att vi är känsligare för eventuella fel i transmissionsnätet. Av den anledningen ökar vi kontrollerna i de områden där vi vet att transmissionsnätet kommer att vara väldigt högt belastat.

Det innebär att driftanalys gör analyser av transmissionsnätets belastning vid olika tänkbara fel och ser till att vi har handlingsplaner för att inte drabbas av störningar i elförsörjningen. Det kanske låter dramatiskt men Sverige har ett mycket driftsäkert transmissionsnät och avbrott på grund av fel i transmissionsnätet är extremt sällsynta.

Vi underhåller transmissionsnätet löpande och bygger nya kraftledningar för att trygga elförsörjningen i takt med att samhällets elbehov förändras.