Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv innebär att kontinuerligt arbeta för den bästa möjliga fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Svenska kraftnät arbetar systematiskt med frågor kring hälsa och arbetsmiljö, elsäkerhet och kvalitet och har en nollvision mot allvarliga olyckor. Vidare är mångfald och jämställdhet centrala frågor. Hos oss är det en självklarhet att alla behandlas jämlikt och på lika villkor.

Långsiktigt önskat läge 

Vi har en branschledande organisatorisk, fysisk och social arbetsmiljö.

Kort om de tre huvudsakliga aktiviteterna vi jobbar med:

  •  Förstärker och förbättrar våra processer och rutiner för det interna arbetsmiljöarbetet
  • Utvecklar verktyg för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Förstärker och förbättrar kontinuerligt våra hållbarhetskrav mot leverantörsled

Arbetsmiljö och samverkan 

Svenska kraftnät är certifierad mot ISO45001, standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vårt systematiska arbete inkluderar konsulter och andra leverantörer som arbetar på uppdrag av oss. 

Arbetsmiljöarbetet bedrivs i väletablerade strukturer för samverkan mellan arbetsgivaren och medarbetarna via fack och skyddsorganisation

Ta del av vår arbetsmiljöpolicy (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vårt miljöledningsarbete

Hållbara inköp

Jämställdhet och mångfald 

Svenska kraftnät värdesätter medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter, kompetens och bakgrund därför att vi anser att det förbättrar produktivitet, organisationskultur och ökar trivseln.

I möjligaste mån vill vi ha en jämn könsfördelning vid rekrytering, och vi har exempelvis lagt stor vikt vid en könsfördelning på 50/50 i vår traineerekrytering. Vi arbetar också aktivt med att lyfta kvinnliga förebilder och att rekrytera kvinnor till våra ledande positioner.

Vi strävar efter en inkluderande kultur där vi alla är ledare och tillsammans bygger tillit och samarbete genom ett modigt, öppet och hållbart personligt ledarskap

Hos oss är vi alla ledare

Säkerhetskultur

Svenska kraftnät har en nollvision mot allvarliga olyckor, både vad gäller arbetsmiljö och miljö. Svenska kraftnäts medarbetare och alla leverantörer som arbetar på uppdrag av oss ska kunna gå till en säker och trygg arbetsplats varje dag. 

Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner samt en affärsmässig beställare. 

Välkommen till Håll Nollan - Håll Nollan (hallnollan.se)

Jämställdhet och antidiskriminering i leverantörskedjan 

I vår uppförandekod för leverantörer ställer vi grundläggande krav på hur vi förväntar oss att våra leverantörer ska agera i frågor kring sin personal. 

Uppförandekod för leverantörer

Rapportera missförhållanden

Svenska kraftnät strävar efter största möjliga öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. I linje med detta ställningstagande uppmanar vi anställda och andra med en arbetsrättslig koppling till myndigheten som upptäcker eller misstänker missförhållanden som rör vår verksamhet att rapportera det till vår visselblåsarfunktion. 

Visselblåsarfunktion - anmäl oegentligheter

Mer om statstjänstemannakultur, oegentligheter, mutor och korruption

Koppling till Agenda 2030 

Vårt arbete för ett hållbart arbetsliv och dess effekter bidrar till FN:s globala mål:

  • 5: Jämställdhet
  • 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 10: Minskad ojämlikhet.
  • 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Vårt arbete med Jämställdhet, mångfald och ett hållbart arbetsliv bidrar bland annat till de globala målen 5: Jämställdhet, mål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: Minskad ojämlikhet samt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.