Systemdrifttillstånd

Systemdrifttillstånd beskriver kraftsystemets tillstånd i driftshänseende. Det är en metod för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt.

Systemdrifttillstånd beskriver kraftsystemets tillstånd i driftshänseende. Det finns fem definierade tillstånd: normaldrift, skärpt drift, nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad.

Systemdrifttillstånden definieras i kommissionsförordningen Drift av elöverföringssystem (SO).

Som systemansvarig myndighet är det Svenska kraftnäts ansvar att anskaffa tjänster och åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt. Att definiera och implementera kraftsystemets systemdrifttillstånd är ett kontinuerligt arbete som måste spegla kraftsystemets behov och utveckling och som blir en viktig del av Svenska kraftnäts arbete med kraftsystemets driftsäkerhet.

För att möjliggöra utveckling behöver definitioner och implementeringsplan tas fram så att utvecklingsarbete har en grund att utgå ifrån. En sådan grund möjliggör ramar för Svenska kraftnäts arbete med driftsäkerheten samt kommunikation mellan aktörer. Dessutom ger den en möjlighet att identifiera vilka förbättringar som behöver vidtas samt ifrågasättande av befintlig hantering.

Mer detaljerad information om systemdrifttillstånden finns att ladda ned i dokumentlistan.

Dokument

Granskad