Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om ö-drift

En nationell sammanhållen elförsörjning är det bästa för Sverige. När det blir stora elavbrott finns det nationella återuppbyggnadsplaner som ska återställa det nationella elsystemet. Men om återuppbyggnaden blir svår och långvarig, det vill säga vid riktigt svåra situationer, kan ö-drift vara ett alternativ för att säkerställa att de allra viktigaste samhällsfunktionerna får el.

Illustration som visar ö-drift med egen elproduktion i avgränsade områden när stamnätet ligger nere
Ö-drift innebär att ett begränsat område drivs som en ”ö” med egen elproduktion, utan koppling till det övriga elnätet. På bilden har regionala och lokala ”öar” el, medan stamnätet ligger nere.

Svenska kraftnät arbetar med lokala och regionala ö-drifter som en elberedskapsåtgärd. När Svenska kraftnät pratar om ö-drift som elberedskapsåtgärd menar vi lokala och regionala ö-drifter, utan koppling till överliggande elnät.

Syftet med ö-driften är att försörja de viktigaste samhällsfunktionerna med el under långvariga nätsammanbrott på transmissionsnätet. Lokala och regionala ö-drifter har sina begränsningar. I de allra flesta fall kommer det vara mycket hård prioritering kring vilka som kan få el i ö-driften. 

Alla verksamheter som är beroende av el kan inte förvänta sig att få det, de behöver istället säkerställa sin egen försörjning, till exempel via reservkraft. Det kommer också vara komplicerat och riskfyllt att driva ett svagt elnät.

Det går inte att öva ö-drift skarpt helt och hållet, vilket gör att det inte med hundra procents säkerhet går att garantera ö-driftens funktion. Men vi är en bra bit på väg genom att  genomföra provningar och simuleringar. 

Produktion och elanvändning måste vara i balans

En grundläggande regel som gäller vid ö-drift är att upprätthålla balans mellan elproduktion och elanvändning inom ö-driftområdet. Elproduktion och elförbrukning måste balanseras helt och hållet under hela tiden som ö-driften ska upprätthållas. Det ställer höga krav på förmåga till reglering och balansering.

Den mest centrala förutsättningen är att det finns lokal elproduktion som kan starta från ett dött nät (dödnätsstart) och kan reglera frekvensen och spänningen i ö-driftområdet. Om det inte finns lokal elproduktion kommer det inte att gå att starta upp och driva en ö-drift.

I olika delar av världen kan ö-drift ha olika roller, både vid normal elförsörjning och vid kris. I arbetet med ö-drift i Sverige behöver vi utgå från hur det svenska elsystemet är uppbyggt och vilka förutsättningar som redan finns. 

Processen för ö-drift

Här kan du läsa mer om Svenska kraftnäts process för ö-drift med de tre delprocesserna som ingår.

Processkarta som visar delprocesserna för ö-drift: 1. Säkerställa tekniska förmågor 2. Ö-driftplanering 3. Skarpt läge

Vill du prata om ö-drift med Svenska kraftnät? 

Kontakta oss via e-post: SBelberedskap@svk.se

Observera att Svenska kraftnät kan besluta om beredskapsåtgärder endast gentemot aktörer inom elförsörjningen. Vi kan inte fatta beslut gentemot kommuner eller andra aktörer som inte är en del av elförsörjningen.