Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordisk kapacitetsmarknad för mFRR

Svenska kraftnät arbetar för införandet av en nordisk kapacitetsmarknad för manuella frekvensåterställningsreserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR). Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

Genom att införa en gemensam nordisk kapacitetsmarknad för mFRR möjliggörs handel av mFRR över budzoner. Det ger TSO:erna bättre möjlighet att säkra tillräckliga resurser på ett funktionellt och kostnadseffektivt sätt.

mFRR viktig stödtjänst för att säkerställa leveranssäkerheten

Stödtjänsten mFRR har till uppgift att avlasta automatiska stödtjänster vid en en obalans eller störning och återställa frekvensen till 50 Hz.

Den systemansvariga för överföringssystem (TSO) måste säkerställa att de har tillräckligt med mFRR-resurser för att täcka normala obalanser, det största enskilda felfallet i elnätet och att elsystemet inom 15 minuter åter är i normaldrift. Tillräckligt mFRR för att hantera det största felfallet upphandlas i förväg, i form av kapacitet.

Läs mer om mFRR

Handeln med mFRR-kapacitet förändras

Idag anskaffar de nordiska TSO:erna mFRR balanseringskapacitet nationellt. Med den gemensamma nordiska marknaden breddas handeln med aFRR-resurser. Idag säkerställs tillräcklig mFRR-kapacitet i Sverige genom ingånga långa avtal om gasturbiner samt genom årlig upphandling. På den nordiska marknaden för mFRR kommer avrop att ske dagen före driftdygnet (D-1) och gälla för ett dygn.

Även handeln med mFRR energiaktivering förändras, läs mer.

Tidplan för införande

Aktuell tidplan anger att nordisk mFRR kapacitetsmarknad införs under kvartal 4, 2023.

Läs mer på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Införandet styrs av EU:s regelverk

En nordisk gemensam marknad för mFRR-kapacitet kräver ett godkännande av de nordiska tillsynsmyndigheterna.

Förändringarna sker i ett större sammanhang

För närvarande pågår många olika förändringar av elmarknaden. Varje förändring har påverkan på andra delar. Införandet av mFRR kapacitetsmarknad påverkas exempelvis av övergång till 15 minuters tidsavräkning för obalanser och handelsenhet.

Mängden mFRR som kommer upphandlas kommer dessutom påverkas av den dimensioneringsmetod som utvecklas nordiskt.

Läs mer om övergång till 15 minuters tidsupplösning.

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Svenska kraftnät via e-post: mfrr@svk.se.

Nordiskt samarbete

Införandet av nordisk kapacitetsmarknad för mFRR är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Läs om det gemensamma arbetet för nordisk kapacitetsmarknad för mFRR på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Läs om ny nordisk balanseringsmodell på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Granskad