Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flödesdimensionering och klimat

En dryg tredjedel av de haverier som uppstått i större dammar har inträffat i samband med höga eller extrema flöden. En viktig del av dammsäkerhetsarbetet är därför att ha kunskap om hur stora flöden som kan förekomma vid en dammanläggning och hur man ska hantera dessa högflödessituationer.

Kravbilden inom dammsäkerhetsområdet styrs i många fall utifrån ovanliga eller extrema händelser, medan normalt förekommande - relativt stora - säsongs- och mellanårsvariationer kan hanteras inom anläggningarnas normala drift för exempelvis elproduktion.

Förändringar i förekomst, storlek och karaktär av extrema flöden orsakade av snösmältning och nederbörd är av stor betydelse för dammanläggningar. Eftersom dammar har lång teknisk livslängd bör klimatförändringar tas i beaktning vid bestämning av vilka flöden en dammanläggning och dess avbördningsanordningar ska dimensioneras för.

Svenska kraftnät följer den påverkan på dammsäkerheten som extrema flöden och klimatförändringar kan innebära. Vi samverkar med kraftindustrin, gruvindustrin och SMHI och har gemensamt tagit fram riktlinjer för dimensionerande flöden för dammanläggningar. Tillsammans genomför vi utvecklingsinsatser och följer vi upp hur riktlinjerna används i praktiken.

Gideåbacka i Gideälven.
Avbördning av höga flöden i Gideåbacka i Gideälven. Foto: Mikael Hernqvist.