Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frekvenshållningsreserv störning nedreglering (FCR-D ned)

Frekvenshållningsreserv störd drift, nedreglering. Kallas vanligen FCR-D ned, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska: downwards Frequency Containment Reserve – Disturbance .

Frekvenshållningsreserver (FCR) har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att kunna hålla balansen. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR handlas upp i förväg för varje ögonblick under dygnet.

Det finns flera olika FCR-produkter. FCR-D ned är en av två frekvensreserver som används vid störning.

Information om frekvensreserv vid störd drift, uppreglering (FCR-D upp)

Information om frekvensreserv vid normal drift (FCR-N)

Om FCR-D ned

FCR-D ned avser endast nedreglering.

 • Minsta budstorlek: 0,1 MW
 • Aktivering: Automatisk linjär aktivering i frekvensintervallet 50,1-50,5 Hz
 • Aktiveringstid: 50% inom 5 sekunder och 100 % inom 30 sekunder
 • Volymkrav för Sverige: Upp till cirka 530 MW
 • Uthållighet: Minst 20 minuter

Generella krav (gäller alla stödtjänster)

 • Godkänd förkvalificering
 • Realtidsmätning
 • Elektronisk kommunikation

Upphandlingsplan för FCR-D ned 2022

Då FCR-D ned är en ny produkt för 2022, är den aktuella upphandlingsplanen lägre än volymkravet. Upphandlingsplanen uppdateras kvartalsvis.

Under kvartal 1, 2022 upphandlades en fast volym på 75 MW för samtliga timmar.

Under kvartal 2, 2022 upphandlades en fast volym på 120 MW för samtliga timmar. 

Under kvartal 3, 2022 upphandlas en fast volym på 120 MW för samtliga timmar.

Under kvartal 4, 2022 upphandlas en fast volym på 165 MW samtliga timmar.

Volymen är satt utifrån en bedömning av vilket utbud som finns tillgänglig under perioden.

Handel och prissättning av FCR-D ned

FCR-D ned upphandlas för nedreglering. Upphandling sker två och en dag innan drift. Majoriteten av kapaciteten upphandlas två dagar innan drift (D-2), resterande dagen innan (D-1).

Kapacitetsersättning

Avropade kapacitetsbud för FCR-D ned ersätts till angivet pris, så kallat ”pay-as-bid". Medelpris per MW publiceras via Svenska kraftnäts stödsystem Mimer Öppnas i nytt fönster

Krav för att leverera FCR-D ned

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor uppfyllas. Läs särskilt bilaga 3 – Handel med Frequency Containment Reserve (FCR).

Läs mer om Balansansvarsavtalet

Förkvalificering

För att få delta på marknaden för FCR-D ned ska en aktör först visa att de tekniska kraven för FCR-D ned är uppfyllda. Det görs via en förkvalificering med godkänt resultat. Förkvalificeringar för FCR-D ned (och övriga stödtjänster) sker löpande.

Läs mer om förkvalificering

Förnyad bedömning

Enheter eller grupper som tillhandahåller FCR ska bedömas på nytt

 • åtminstone vart femte år,
 • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats,
 • om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras.

Kontakt och mer information om FCR-D ned

Om du har frågor om FCR-D ned, vänligen kontakta oss via e-post:fcr@svk.se.

Granskad