Att söka jobb hos oss

Vi är stolta över vårt uppdrag. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna och fortsätta utvecklas. Hos oss finns plats för både specialister och generalister. Vi behöver bli fler, bli en av oss!

Vår rekryteringsprocess

Detta är vad som händer med din ansökan när du sökt ett jobb hos oss.

Hantering av ansökningar/urval

Då vi är en myndighet blir alla inkomna ansökningar offentliga handlingar.
Alla inkomna ansökningar läses och hanteras. Din ansökan måste ha inkommit senast klockan 24.00 sista ansökningsdagen för att kunna behandlas.

Intervju 1

De som bäst matchar kravprofilen kontaktas och bokas in på en första intervju. Vid första intervjun träffar du den rekryterande chefen samt en eller ett par medarbetare. Här kommer ni prata mycket om dina tidigare erfarenheter och kunskaper.

Passa på att ställa frågor om tjänsten, praktiska frågor om arbetet och andra eventuella frågor du har. Det är ett bra tillfälle för dig att skapa dig en bredare bild av rollen, arbetsplatsen och förväntningarna (både vad du kan förvänta dig men även vad som förväntas av dig).

Intervju 2

Är vi överens om att gå vidare i processen kallas du till en andra intervju. Vid det här tillfället träffar du än en gång den rekryterande chefen, men den här gången tillsammans med ansvarig HR-partner. Vid det här tillfället fokuserar vi mer på dig som person än på dina kunskaper.

Säkerhetsintervju

Vi är en säkerhetsklassad myndighet, vilket innebär att alla som arbetar, praktiserar eller av annan anledning vistas i våra lokaler behöver säkerhetsprövas. Första steget i den processen är en säkerhetsintervju som hålls hos oss på Svenska kraftnät.

Referenstagning

Vi kontaktar också ett antal referenser för den kandidat vi önskar anställa. Vi vill helst ha tre referenser, varav åtminstone en som är eller tidigare har varit din chef.

Erbjudande om anställning

När alla steg ovan är genomförda och godkända, och vi är överens om lön och villkor, erbjuder vi dig en anställning hos oss. Du får ett anställningserbjudande som från vårt håll är bindande, förutsatt att registerkontrollen hos Säkerhetspolisen blir godkänd.

Återkoppling till kandidater

Har du inte gått vidare i processen får du återkoppling antingen via mail eller via telefon.

Säkerhetskontroll

Tillsammans med anställningserbjudandet får du hemskickat instruktioner och en medgivandeblankett för registerkontroll hos Säpo. När vi får tillbaka blanketterna startar vi registerkontrollen hos Säkerhetspolisen. Det kan ta upp till 8 veckor innan vi får beslutet från kontrollen, och beslutet kan inte överklagas.

Anställningsbeslut

När vi fått ett godkänt beslut från Säkerhetspolisen upprättar vi ett anställningsavtal som signeras av både dig och din nya chef.

Granskad