Transmissionsnätet

Vi förnyar och stärker det svenska transmissionsnätet för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Sverige har ett av världens äldsta transmissionsnät. Många av våra ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och måste förnyas innan de blir för gamla. Vi bygger också nya ledningar och stationer för att stärka transmissionsnätet.

Samtidigt behöver vi kunna ansluta förnybar elproduktion och skapa förutsättningar för en gemensam europeisk elmarknad.

Läs om drivkrafterna för nätinvesteringarna

Granskad