Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi övervakar och styr kraftsystemet dygnet runt och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el. 

Här stärker vi transmissi­onsnätet

Vi bygger ut det svenska transmissionsnätet för att transportera el från ny vindkraft, motverka begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Hitta transmissionsnätsprojekt i ditt län

Hansa PowerBridge

Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellen Norden och Tyskland och bidrar till en klimatvänligare europeisk elproduktion samtidigt som elförsörjningen i södra Sverige tryggas.

Skåne län

NordSyd

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Detta för att skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Investeringspaket NordSyd

Ekhyddan – Nybro

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert transmissions- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Nybro – Hemsjö

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert transmissions- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Horred-Breared

400 kV-ledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna leverera en säker elförsörjning till södra Sverige.

Västkusten

Odensala – Överby

Med elförbindelsen Odensala – Överby förstärker vi transmissionsnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Stockholm

SydVästlänken

Vår största investering någonsin som i full drift kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige med upp till 25 procent.

Södra Sverige

Snösätra – Ekudden

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Snösätra och Ekudden förstärker vi transmissionsnätet i Stockholms- regionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Jobba här

Vill du jobba i samhällets tjänst, i centrum av elförsörjningen? Vill du utvecklas i en kunskapsintensiv organisation med engagerade kollegor? Då är Svenska kraftnät arbetsplatsen för dig.