Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi övervakar och styr kraftsystemet dygnet runt och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el. 

Här stärker vi transmissionsnätet

Vi bygger ut det svenska transmissionsnätet för att transportera el från ny vindkraft, motverka begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Skåne län

Öresundskablarna

Svenska kraftnät planerar att byta ut den södra av de två sjökabelförbindelserna mellan Skåne och Själland. Förbindelsen börjar nå sin tekniska livslängd och är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark.

Skåne län

Hansa PowerBridge

Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellen Norden och Tyskland och bidrar till en klimatvänligare europeisk elproduktion samtidigt som elförsörjningen i södra Sverige tryggas.

Investeringspaket NordSyd

NordSyd

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Detta för att skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Sydöstra Sverige

Ekhyddan – Nybro

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert transmissions- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Nybro – Hemsjö

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert transmissions- och regionnät i området.

Västkusten

Horred-Breared

400 kV-ledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna leverera en säker elförsörjning till södra Sverige.

Stockholm

Odensala – Överby

Med elförbindelsen Odensala – Överby förstärker vi transmissionsnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Södra Sverige

SydVästlänken

Vår största investering någonsin som i full drift kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige med upp till 25 procent.

Jobba här

Vill du jobba i samhällets tjänst, i centrum av elförsörjningen? Vill du utvecklas i en kunskapsintensiv organisation med engagerade kollegor? Då är Svenska kraftnät arbetsplatsen för dig.