Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Principer för driftsäkerhet

En viktig del av Svenska kraftnäts arbete med kraftsystemets driftsäkerhet är att definiera och implementera systemdriftstillstånden. Systemdriftstillstånden är en metod för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt.

Systemdrifttillstånde är grundläggande för driftsäkerheten och beskriver kraftsystemets tillstånd i driftshänseende. Fem tillstånd finns definierade i det gemensamma europeiska regelverket: normaldrift, skärpt drift, nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad.

Definitioner och grundläggande kriterier för att bestämma systemdrifttillstånd finns i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO).

Nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd kravställs närmare i förordningen om Nödsituationer och återuppbyggnad (ER).

Systemdrifttillstånden ska implementeras nationellt

Varje systemansvarig ska definiera och implementera systemdrifttillstånden nationellt. Det är ett kontinuerligt arbete som måste spegla kraftsystemets behov och utveckling.

Läs mer om systemdrifttillstånden.

Dagens driftsäkerhetsprincip

Svenska kraftnät har i dag en driftsäkerhetsprincip som baseras på att systemet ska klara av att hantera vissa fel och störningar utan att elleveranserna uteblir. Urvalet av fel och störningar baseras på vår erfarenhet av vad och med vilken sannolikhet olika händelser inträffar.

Driftsäkerhetsprincipen styr hur hårt systemet får belastas, det vill säga gränserna för hur stor överföring som kan tillåtas utan att öka risken för att fel leder till avbrott. Historiskt har det gett en god nivå på driftsäkerheten i transmissionsnätet.

Nya EU-regler ställer nu krav på att det ska finnas en nationell handlingsplan för att skapa en långsiktig hantering av kraftsystemets
leveranssäkerhet.

Det mest väsentliga i en sådan handlingsplan är att identifiera eventuella hinder för tillträde till kraftsystemet och att minska behovet av kapacitetsmekanismer, som den effektreserv Sverige har i dag.

Avtal säkerställer flera av kraven på Svenska kraftnät

Läs mer om det nya nordiska systemdriftavtalet på ENTSO-E:s webbplats. (på engelska, nytt fönster).

Läs mer om balansansvarsavtal.

Läs mer om tekniska krav vid förkvalificering av stödtjänster.

Läs mer om verktyg för systemdrift.

Granskad