Svenska kraftnäts föreskrifter

Vi utfärdar föreskrifter som publiceras i författningssamlingen SvKFS.

Som myndighet inom elförsörjningen har Svenska kraftnät rätt att utfärda föreskrifter med stöd av bestämmelser i bland annat

Våra föreskrifter publiceras i en särskild författningssamling, SvKFS. För närvarande innehåller SvKFS de föreskrifter och allmänna råd som finns på denna sida.

Ansöka om undantag för föreskriften SvKFS 2005:2

När det gäller föreskriften SvKFS 2005:2 Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar finns möjlighet att ansöka om undantag.

Mer om vad som gäller för ansökan om undantag gällande SvKFS 2005:2 

Dokument

Granskad