Uppförandekod för leverantörer

Vi vill samarbeta med seriösa och ansvarstagande leverantörer. Därför har vi en uppförandekod som definierar de krav och förväntningar vi har på er som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss.

En hållbar leveranskedja, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, är en förutsättning för att nå Svenska kraftnäts mål att upprätthålla en hållbar verksamhet. Allvarliga risker minimeras, såsom arbets- och miljöskador, diskriminering samt korruption.

Svenska kraftnäts uppförandekod för leverantörer gäller i upphandlingar som startar från 1 juli 2019.

Ladda ner vår uppförandekod (pdf, 4,53 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vår uppförandekod bygger på väl etablerade konventioner, deklarationer och lagstiftning om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruption och miljö.

Bland annat ingår

  • Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s barnkonvention artikel 32
  • FN:s konvention mot korruption.
Granskad