Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningsrätt och koncession

Svenska kraftnät har både ledningsrätt och koncession för våra ledningar (220 och 400 kV). Men vad innebär det?

Denna sida riktar sig främst till samhällsplanerare. Om du berörs av ett utbyggnadsprojekt, det vill säga att en kraftledning ska byggas, finns information på sidorna om utbyggnadsprocessen.

Ledningsrätt

Svenska kraftnäts ledningar (transmissionsnätet, det vill säga 220 och 400 kV-ledningarna) har betydelse för landets elförsörjning. Svenska kraftnät har ledningsrätt för ledningarna i transmissionsnätet.  

Ledningsrätt beslutas av Lantmäteriet och innebär en rätt att använda annans mark för att anlägga, nyttja och underhålla ledningar. Denna rätt gäller för all framtid och omprövas alltså inte. När ledningen byggdes fick markägaren en engångsersättning för intrång på den mark som behövde tas i anspråk för ledningen.

Åtgärder eller verksamhet som på något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet får inte utföras där vi har ledningsrätt

Ledningsrätten regleras i Ledningsrättslagen på riksdagens webbplats.

Mer om ledningsrätt på Lantmäteriets webbplats.

Koncession

Svenska kraftnät har koncession (tillstånd) att driva samtliga ledningar på 400 och 220 kV (kilovolt) i det svenska transmissionsnätet. Beslut om koncession fattas av Energimarknadsinspektionen (Ei), eller regeringen när det gäller utlandsförbindelser, och innebär en rätt för ledningshavaren att anlägga och driva en specifik ledning med bestämd sträckning och tekniskt utförande.

Tidigare var koncessioner tidsbegränsade och måste förlängas innan de gick ut. Numera gäller koncession för nya ledningar normalt tillsvidare (om inte ledningshavaren begär annat eller det finns särskilda skäl) med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Koncessioner regleras i ellagen.

Ellagen på riksdagens webbplats.

Mer om koncession på Energimarknadsinspektionens webbplats.