Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bli leverantör av reserver

Vill du bli leverantör av reserver? Bra beslut, för dig och för kraftsystemet. Här får du översikt av vad som krävs, hur processen går till och hur du ska göra för att själv bli leverantör.

För att bli leverantör av reserver behöver du uppfylla både grundläggande krav och specifika krav för den reserv du vill leverera. Du måste också göra ett praktiskt test för att bevisa att den resurs du ska leverera reserven ifrån uppfyller de tekniska kraven för aktuell reserv, en så kallad förkvalificering.

Det finns två olika ansökningsprocesser

 1. Ansökningsprocess för stödtjänster: FCR, aFRR och mFRR
 2. Ansökningsprocess för övriga reserver: FFR, störningsreserven och effektreserven

Ansökningsprocess för FCR, aFRR och mFRR

Reserverna FCR-N, FCR-D upp, FCR-D ned, aFRR och mFRR är så kallade stödtjänster och regleras i balansansvarsavtalet. Det innebär att det krävs en balansansvarig (Balance Responsible Party, BSP) för att fullfölja ansökningsprocessen för att leverera stödtjänster.

Du som resursägare kan vara kontakt mot Svenska kraftnät i många av stegen, men måste ha ett samarbete med en balansansvarig. Den balansansvariga är vår juridiska motpart och har det yttersta ansvaret för leveransen.

1. Gör en intresseanmälan

Är du intresserad av att leverera stödtjänster?

Funderar du på möjligheterna att leverera stödtjänster eller har en färdig idé?
Genom att lämna en intresseanmälan och fylla i kortfattad information om
energikällan kan du få kommentarer och tips på mer relevant information.

Till intresseanmälan

2. Säkerställ kravet om balansansvarig

Det kan du göra på ett av två sätt

 • Samarbeta med ett företag som redan är godkänd balansansvarig part (Balance Responsible Party)
 • Bli balansansvarig själv

Ansvaret som balansansvarig formaliseras i balansansvarsavtalet och tillhörande bilagor.

På eSetts webbplats hittar du en förteckning över alla balansansvariga på elmarknaden. Öppnas i nytt fönster

Balansansvarsavtalet

3. Säkerställ tekniska krav

Dessa tre delar är till del beroende av varandra och bör göras mer eller mindre parallellt. Krav för respektive stödtjänst framgår av balansansvarsavtalet och respektive bilaga.

Krav om elektronisk kommunikation för budgivning och avrop

Aktörer som vill leverera reserver måste kunna kommunicera med Svenska kraftnät via de kommunikationsprotokoll som anvisas för respektive reserv. Observera att det är den balansansvariga som ska uppfylla kravet. Den balansansvariga

 • lämnar bud till och får avrop från Svenska kraftnät
 • tar emot bud från och vidarebefordrar avrop och aktiveringar till sin underleverantör.

Det finns två protokoll för kommunikation och två webbgränssnitt som är relevanta i dagsläget: SMTP och ECP/EDX samt gränssnitten FiftyWeb och Fifty Nordic MMS. Du som aktör har ansvaret för uppställningen av ECP/EDX samt integrationen med ditt affärssystem. Information om att börja använda ECP finns på sidan Kom igång med ECP

Information om kommunikation via Ediel finns i edielanvisningarna på Ediel-portalen Öppnas i nytt fönster

Information om kommunikation via FiftyWeb

Information om Fifty Nordic MMS

FCR

 • Budgivning sker på EDIFACT-format via SMTP och/eller manuell hantering via FiftyWeb
 • Avrop meddelas på EDIFACT-format via SMTP och visas även i FiftyWeb
 • Planer och återköp skickas på EDIFACT-format via SMTP och/eller manuell hantering via FiftyWeb

Implementationsguide (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Implementation guide in English (.pdf) Öppnas i nytt fönster

aFRR

 • Budgivning sker enligt CIM via ECP och/eller manuell hantering via Fifty Nordic MMS webbgränssnitt
 • Avrop meddelas enligt CIM via ECP och/eller manuell hantering via Fifty Nordic MMS webbgränssnitt
 • Planer och återköp skickas på EDIFACT-format via SMTP

mFRR

 • Budgivning sker enligt CIM via ECP och/eller manuell hantering via FiftyWeb
 • Avrop meddelas enligt CIM via ECP

Krav om realtidsmätning och -kommunikation

Realtidsdata används för att övervaka, planera och analysera kraftsystemets tillstånd som en del av att säkerställa driften av kraftsystemet. Den balansansvariga som ansvarar för leveransen av stödtjänster måste därför kunna skicka mätvärdesdata till Svenska kraftnät i realtid. Det ska ske i enlighet med krav för respektive stödtjänst.

Krav för respektive stödtjänst framgår av balansansvarsavtalet och respektive bilaga.

Observera att datautbyte mellan underleverantör och balansansvarig sker på valfritt sätt.

Idag skickas mätvärdesdata till Svenska kraftnät primärt via protokollen ICCP eller ELCOM, genom Svenska kraftnäts fasta eller hyrda fibernät. Nya aktörer utan befintlig förbindelse till Svenska kraftnät kan under vissa omständigheter få undantag från kravet om realtidskommunikation. Aktörer kan ansöka om undantag i samband med förkvalificering genom att ange att befintlig förbindelse saknas. Det går inte att få undantag för realtidskommunikation vid leverans av aFRR eftersom den stödtjänsten aktiveras via en signal som skickas i realtid.

Svenska kraftnät planerar att under 2023 implementera en alternativ trådlös lösning för att skicka mätvärdesdata via mobilnätet. Den lösningen är i första hand tänkt som ett mer kostnadseffektivt alternativ för mindre aktörer.

Mer information om realtidsmätning och realtidsdata finns under Utveckling av kraftsystemet, Om realtidsdata.

Genomför en förkvalificering

För att få delta på marknaden för reserver så måste aktören först kunna visa att den enhet eller grupp som ska leverera en reserv uppfyller de tekniska kraven för den reserven. Processen för att säkerställa detta kallas för förkvalificering.

Skicka in din förkvalificeringsansökan

Förkvalificeringsansökan ska innehålla

 • Ansökningsformulär för respektive reserv
 • Testprotokoll för respektive stödtjänst (resultatet av det genomförda förkvalificeringstestet)
 • Eventuella bilagor

All dokumentation kopplat till ansökan ska skickas genom en säker digital tjänst. Meddela Svenska kraftnät när du är klar med alla dokumenten i din ansökan så får du information om hur du ska skicka in den.

Mer information och dokumenten finns på sidan Förkvalificering

4. Testa bud och avrop

När alla tidigare steg är genomförda testas att hela kommunikationsflödet fungerar som det ska och är redo att produktionssättas. Aktören planerar tillsammans med Svenska kraftnät för testtillfället. Då testar vi att ta emot bud och skickar ut aktivering eller avrop för att se att hela kedjan fungerar. När det är klart planerar vi tillsammans tidpunkt för när du som aktör ska skicka in det första budet.

5. Börja buda och leverera

Ansökningsprocess för övriga reserver

Svenska kraftnät använder idag även reserverna FFR (snabb frekvensreserv), störningsreserv och effektreserv. De upphandlas för närvarande som längre kontrakt inom ramen för offentlig upphandling.

Vägledning för att leverera reserver (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad