Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bidra med FCR, aFRR eller mFRR

Reserverna FCR-N, FCR-D upp, FCR-D ned, aFRR och mFRR är så kallade stödtjänster och regleras i balansansvarsavtalet. Det innebär att det krävs en balansansvarig (Balance Responsible Party, BRP) för att fullfölja ansökningsprocessen för att leverera stödtjänster.

Läs om de olika reserverna

Du som resursägare eller teknisk underleverantör kan vara kontaktperson mot Svenska kraftnät i många av stegen, men måste ha ett samarbete med en balansansvarig. Den balansansvariga är vår juridiska motpart och har det yttersta ansvaret för leveransen av stödtjänsten.

Stegen i processen för att bli leverantör

Stegen i processen för att bli leverantör

Ta del av innehållet i bilden som dokument (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Först: utred dina möjligheter

Om du är osäker på vad du kan erbjuda eller hur du går vidare i processen kan du fylla i en intresseanmälan eller kontakta någon av våra funktionsbrevlådor: fcr@svk.se, afrr@svk.se och mfrr@svk.se.

Bidra med LER-resurser för FCR

Det är möjligt att buda på FCR samtliga timmar med LER-resurser, förutsatt att specifika krav för LER följs.

Läs mer om att delta på FCR- marknaderna med resurser med begränsad energireserv.

Steg 1: Säkerställ kravet om balansansvarig (BRP)

Det kan du göra på ett av två sätt:

  • Samarbeta med ett företag som redan är godkänd balansansvarig
  • Bli balansansvarig själv

Ansvaret som balansansvarig formaliseras i balansansvarsavtalet och tillhörande bilagor.

Balansansvariga som idag är godkända att leverera på våra marknader: Leverantörer av stödtjänster (.pdf) Öppnas i nytt fönster

På eSetts webbplats (på engelska) hittar du en förteckning över alla balansansvariga på elmarknaden. Öppnas i nytt fönster

Balansansvarsavtalet

Steg 2: Genomför en förkvalificering

För att få delta på marknaden för reserver så måste den enhet eller grupp som ska leverera en reserv först visa att den uppfyller de tekniska kraven för den reserven. Processen för att säkerställa detta kallas för förkvalificering.

Du som resursägare eller teknisk underleverantör kan vara med i många av stegen i förkvalificeringen och behöver själv stämma av med din balansansvariga om denne vill vara delaktig i processen. Det är den balansansvariga som kommer att motta ett förkvalificeringsbeslut och behöver därmed vara informerad om och ha godkänt att en förkvalificeringsprocess har initierats.

Skicka in en förkvalificeringsansökan

Förkvalificeringsansökan ska innehålla

  • Ansökningsformulär för respektive reserv
  • Testprotokoll för respektive reserv (resultatet av det genomförda förkvalificeringstestet)
  • Eventuella bilagor

All dokumentation kopplat till ansökan ska skickas genom en säker digital tjänst. Meddela Svenska kraftnät när du är klar med alla dokumenten i din ansökan så får du information om hur du ska skicka in den.

Mer information och dokumenten finns på sidan Förkvalificering

Steg 3: Etablera och testa elektronisk kommunikation med Svenska kraftnät

Observera att det i vissa fall är möjligt att påbörja steg 3 parallellt med steg 2. Kontakta funktionsbrevlådan för den reserv ni avser leverera för mer information om detta steg.

De balansansvariga måste kunna kommunicera med Svenska kraftnät via de kommunikationsprotokoll som anvisas för respektive reserv. De balansansvariga

  • lämnar bud till och får avrop från Svenska kraftnät
  • tar emot bud från och vidarebefordrar avrop och aktiveringar till sin underleverantör.

Det finns två protokoll för kommunikation som är relevanta i dagsläget: SMTP och ECP/EDX. 

De balansansvariga har ansvaret för uppställningen av ECP/EDX samt integrationen med ditt affärssystem. Information om att börja använda ECP finns på sidan Kom igång med ECP.

Information om kommunikation via Ediel finns i edielanvisningarna på Ediel-portalen  Öppnas i nytt fönster

Det finns två webbgränssnitt som är relevanta i dagsläget: FiftyWeb och Fifty Nordic MMS.

Information om kommunikation via FiftyWeb

Information om Fifty Nordic MMS

Budgivning och avrop för FCR, aFRR och mFRR

Säkerställ realtidsmätning- och kommunikation

Realtidsdata används för att övervaka, planera och analysera kraftsystemets tillstånd som en del av att säkerställa driften av kraftsystemet.

Den balansansvariga som ansvarar för leveransen av stödtjänster måste därför kunna skicka mätvärdesdata till Svenska kraftnät i realtid. Det ska ske i enlighet med krav för respektive stödtjänst.

Mätvärdesdata kan även skickas direkt från en underleverantör men det är fortfarande den balansansvariga som har det yttersta ansvaret för leveransen av data.

Krav för respektive stödtjänst framgår av balansansvarsavtalet och respektive bilaga.

Observera att datautbyte mellan underleverantör och balansansvarig sker på valfritt sätt.

Idag skickas mätvärdesdata till Svenska kraftnät primärt via protokollen ICCP eller ELCOM, genom Svenska kraftnäts fasta eller hyrda fibernät. Nya aktörer utan befintlig förbindelse till Svenska kraftnät kan under vissa omständigheter få undantag från kravet om realtidskommunikation.

Aktörer kan ansöka om undantag i samband med förkvalificering genom att ange att befintlig förbindelse saknas. Det går inte att få undantag för realtidskommunikation vid leverans av aFRR eftersom den stödtjänsten aktiveras via en signal som skickas i realtid.

Svenska kraftnät planerar att under 2023 implementera en alternativ trådlös lösning för att skicka mätvärdesdata via mobilnätet. Den lösningen är i första hand tänkt som ett mer kostnadseffektivt alternativ för mindre aktörer.

Mer information om realtidsmätning och realtidsdata finns under Utveckling av kraftsystemet, Om realtidsdata.

Test av bud och avrop

När alla tidigare steg är genomförda så planerar balansansvarig tillsammans med Svenska kraftnät in ett test för att prova hela kommunikationsflödet. Då testar vi att ta emot bud och skickar ut aktivering eller avrop för att se att hela kedjan fungerar.

När testet är klart och allt fungerar som det ska kan balansansvarig kommunicera till resursägare att resursen är redo att budas på marknaden. Svenska kraftnät planerar sedan tillsammans med balansansvarig den tidpunkt när det första budet ska skickas in.

Steg 4: Planering och genomförande av första bud

Innan ni är redo att delta på marknaden så ska planering av budstart genomföras tillsammans med Svenska kraftnät. Detta innefattar t.ex. bestämmelse om ett startdatum samt utbyte av kontaktuppgifter via våra funktionsbrevlådor: fcr@svk.se, afrr@svk.se och mfrr@svk.se

Aktörer ska inte lägga sitt första bud innan Svenska kraftnät har godkänt detta. Efter det första budgivningstillfället så får ni fortsätta er budgivning självständigt framöver.

Det är balansansvariga som budar på marknaden och även de som erhåller betalning från Svenska kraftnät för avropade bud.

Information om handel och prissättning samt historiska priser på våra marknader
Granskad