Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bidra med FCR, aFRR eller mFRR

Reserverna FCR-N, FCR-D upp, FCR-D ned, aFRR och mFRR är så kallade stödtjänster och regleras i BSP-avtalet. Det innebär att det krävs en godkänd leverantör av balanstjänster, BSP (Balancing Service Provider) för att fullfölja ansökningsprocessen för att leverera stödtjänster. Ett annat begrepp för stödtjänster för balansering är balanstjänster.

Läs om de olika reserverna

Du som resursägare eller teknisk underleverantör kan vara kontaktperson mot Svenska kraftnät i många av stegen, men måste ha ett samarbete med en BSP. BSP-aktören är vår juridiska motpart och har det yttersta ansvaret för leveransen av stödtjänsten. För att bli BSP behöver du också vara balansansvarig part, BRP (Balance Responsible Party) i den leveranspunkt du avser att använda för att leverera stödtjänsterna.

Stegen i processen för att bli leverantör

Stegen i processen för att bli leverantör

Ta del av innehållet i bilden som dokument (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Först: utred dina möjligheter

Om du är osäker på vad du kan erbjuda eller hur du går vidare i processen kan du fylla i en intresseanmälan eller kontakta någon av våra funktionsbrevlådor: fcr@svk.se, afrr@svk.se och mfrr@svk.se.

Bidra med LER-resurser för FCR

Det är möjligt att buda på FCR samtliga timmar med LER-resurser, förutsatt att specifika krav för LER följs.

Läs mer om att delta på FCR- marknaderna med resurser med begränsad energireserv.

Om BSP och BRP

Aktörsrollerna BSP och BRP infördes den 1 maj 2024 och ersatte den tidigare rollen balansansvarig.

Läs mer om införandet här.
BSP-avtalet

Steg 1: Säkerställ kravet om BSP

Det kan du göra på ett av två sätt:

  • Samarbeta med ett företag som redan är BSP.
  • Själv bli BSP. För att bli BSP behöver du också vara BRP i den leveranspunkt du avser att använda för att leverera stödtjänster.

Ansvaret som BSP formaliseras i BSP-avtalet och tillhörande bilagor. BSP-avtalet signeras i slutet av processen (se steg 4) då förkvalificering samt relevanta tester är genomförda.

BSP-aktörer som idag är godkända att leverera på våra marknader: Leverantörer av stödtjänster (.pdf) Öppnas i nytt fönster

På eSetts webbplats (på engelska) hittar du en förteckning över alla BSP-aktgörer på elmarknaden.

Läs mer om balansansvar och hur du går till väga för att bli BRP här.

Vad BSP-rollen innebär BSP-avtalet

Steg 2: Genomför en förkvalificering

För att få delta på marknaden för reserver så måste den enhet eller grupp som ska leverera en reserv först visa att den uppfyller de tekniska kraven för den reserven. Processen för att säkerställa detta kallas för förkvalificering.

Du som resursägare eller teknisk underleverantör kan vara med i många av stegen i förkvalificeringen och behöver själv stämma av med din BSP om denne vill vara delaktig i processen. Innan en förkvalificering kan startas behöver BSP vara informerad om och ha godkänt att en förkvalificeringsprocess ska initierats under dess BSP-roll. Det är BSP-aktören som kommer att motta ett förkvalificeringsbeslut efter godkänd förkvalificering. 

Skicka in en förkvalificeringsansökan

Förkvalificeringsansökan ska innehålla

  • Ansökningsformulär för den reserv som ansökan omfattar
  • I förekommande fall: testprotokoll för den reserv som ansökan omfattar (resultatet av det genomförda förkvalificeringstestet)
  • Eventuella bilagor

All dokumentation kopplat till ansökan ska skickas genom en säker digital tjänst. Meddela Svenska kraftnät när du är klar med alla dokumenten i din ansökan så får du information om hur du ska skicka in den.

Mer information och dokumenten finns på sidan Förkvalificering

Steg 3: Etablera och testa elektronisk kommunikation med Svenska kraftnät

Observera att det i vissa fall är möjligt att påbörja steg 3 parallellt med steg 2. Kontakta funktionsbrevlådan för den reserv ni avser leverera för mer information om detta steg.

BSP-aktörer måste kunna kommunicera med Svenska kraftnät via de kommunikationsprotokoll som anvisas för respektive stödtjänst. BSP-aktören…

  • … lämnar bud till och får avrop från Svenska kraftnät
  • … tar emot bud från och vidarebefordrar avrop och aktiveringar till eventuell underleverantör eller resursägare.

Det finns två protokoll för kommunikation som är relevanta i dagsläget: SMTP och ECP/EDX. 

BSP-aktören har ansvaret för uppställningen av ECP/EDX samt integrationen med ditt affärssystem. Information om att börja använda ECP finns på sidan Kom igång med ECP.

Information om kommunikation via Ediel finns i edielanvisningarna på Ediel-portalen 

Det finns två webbgränssnitt som är relevanta i dagsläget: FiftyWeb och Fifty Nordic MMS.

Information om kommunikation via FiftyWeb

Information om Fifty Nordic MMS

Budgivning och avrop för FCR, aFRR och mFRR

Säkerställ realtidsmätning- och kommunikation

Realtidsdata används för att övervaka, planera och analysera kraftsystemets tillstånd som en del av att säkerställa driften av kraftsystemet.

Den BSP som ansvarar för leveransen av stödtjänster måste därför kunna skicka mätvärdesdata till Svenska kraftnät i realtid. Det ska ske i enlighet med tekniska krav för respektive stödtjänst.

Mätvärdesdata kan även skickas direkt från en underleverantör men det är fortfarande BSP som har det yttersta ansvaret för leveransen av data.

Krav för respektive stödtjänst framgår av BSP-avtalet och respektive bilaga.

Observera att datautbyte mellan underleverantör och BSP sker på valfritt sätt.

Idag skickas mätvärdesdata till Svenska kraftnät primärt via protokollen ICCP eller ELCOM, genom Svenska kraftnäts fasta eller hyrda fibernät. Nya aktörer utan befintlig förbindelse till Svenska kraftnät kan under vissa omständigheter få undantag från kravet om realtidskommunikation.

Aktörer kan ansöka om undantag i samband med förkvalificering genom att ange att befintlig förbindelse saknas. Det går inte att få undantag för realtidskommunikation vid leverans av aFRR eftersom den stödtjänsten aktiveras via en signal som skickas i realtid.

Svenska kraftnät planerar att under 2023 implementera en alternativ trådlös lösning för att skicka mätvärdesdata via mobilnätet. Den lösningen är i första hand tänkt som ett mer kostnadseffektivt alternativ för mindre aktörer.

Mer information om realtidsmätning och realtidsdata finns under Utveckling av kraftsystemet, Om realtidsdata.

Test av bud och avrop

När alla tidigare steg är genomförda så planerar BSP eller potentiell BSP tillsammans med Svenska kraftnät in ett test för att prova hela kommunikationsflödet. Då testar vi att ta emot bud och skickar ut aktivering eller avrop för att se att hela kedjan fungerar.

När testet är klart och allt fungerar som det ska kan BSP kommunicera till eventuell underleverantör eller resursägare att resursen är redo att budas på marknaden. Planering av budstart genomföras tillsammans med Svenska kraftnät i steg 5.

Steg 4: Signering av BSP-avtal (om aktuellt)

Om du planerar att själv bli BSP för att leverera stödtjänster direkt till Svenska kraftnät ska ett BSP-avtal signeras. 

För att bli BSP behöver du också vara BRP i den leveranspunkt du avser att använda för att leverera stödtjänsterna. Om du själv inte innehar rollen som BRP i leveranspunkten kan du inte leverera stödtjänster från denna till Svenska kraftnät och därmed inte agera som BSP i denna punkt. 

Om du inte själv är eller blir BSP, behöver du samarbeta med den aktör som är godkänd BSP att leverera stödtjänster från den specifika leveranspunkten, enligt steg 1. 

eSett Oy, som sköter administrativ hantering av BSP- avtalet för Svenska kraftnäts räkning, skickar ut BSP-avtalet för signering. Har du redan ett giltigt signerat BSP-avtal behöver inget nytt avtal signeras. 

Steg 5: Planering och genomförande av första bud

Innan ni är redo att delta på marknaden så ska planering av budstart genomföras tillsammans med Svenska kraftnät. Detta innefattar t.ex. bestämmelse om ett startdatum samt utbyte av kontaktuppgifter via våra funktionsbrevlådor: fcr@svk.se, afrr@svk.se och mfrr@svk.se

Aktörer ska inte lägga sitt första bud innan Svenska kraftnät har godkänt detta. Efter det första budgivningstillfället så får ni fortsätta er budgivning självständigt framöver.

Det är BSP som budar på marknaden och även BSP som erhåller betalning från Svenska kraftnät för avropade bud.

Information om handel och prissättning samt historiska priser på våra marknader