Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel

Vattenkraft har en viktig roll i elsystemet genom sina förmågor att stabilisera kraftsystemet, som reglerkraft och som det kraftslag som producerar mest el i Sverige och Norden. Svenska kraftnät arbetar för att tydliggöra betydelsen av vattenkraftens förmågor för att upprätthålla en trygg elförsörjning.

Betydelsen av effektiv tillgång till vattenkraft ökar i takt med både elektrifieringen av samhället och ökade behov av balansering relaterat till introduktion av mer vind- och solkraft. Den stora nytta vattenkraften ger samhället ska dock balanseras mot den påverkan vattenkraften har på vattendragens ekosystem.

För att minska denna påverkan ska tillstånden för i princip all vattenkraft i Sverige omprövas. Omprövningen ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljö och en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Svenska kraftnäts arbete ger här underlag för att väga miljöbehovet mot andra samhällsintressen, såsom elförsörjningen.

2 100 vattenkraftverk ska omprövas

Idag har Sverige cirka 2 100 vattenkraftverk. Många av dem är äldre än 40 år och saknar miljövillkor som beslutats med stöd av miljöbalken. 2019 beslutade riksdagen att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljövillkor genom omprövning av tillstånden. Arbetet beräknas pågå i 20 år.

Översikt över arbetet

Regeringen har givit Svenska kraftnät, Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Energimyndigheten i uppdrag att arbeta med den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Havs- och Vattenmyndigheten har huvudansvaret och  Energimyndigheten och Svenska kraftnät bidrar med analyser kopplade till en effektiv tillgång på vattenkraftsel.

Svenska kraftnät har utöver detta andra regeringsuppdrag kring vattenkraften.

Vid frågor till Svenska kraftnät, vänligen mejla: nap@svk.se

Granskad