Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Volymbegränsning för statisk FCR-D

Svenska kraftnät inväntar fortfarande besked om en gemensam nordisk kvot för statisk FCR-D och därmed senareläggs införandet av en volymbegränsning.

Nordisk harmonisering av tekniska krav för FCR har förändrat vilka resurser som omfattas av en kommande volymbegränsning för statisk FCR-D. Du finner tekniska krav på sidan om förkvalificering.

De resurser som tidigare förkvalificerats och benämnts som stegvis reglerade resurser kommer att ingå inom volymbegränsningen för statisk FCR-D.

Volymbegränsning i två komponenter

Det finns en stark korrelation mellan acceptabla nivåer av statisk FCR-D och nivåer av rotationsenergi i systemet, vilket kan variera över året. Korrelationen kan beskrivas som att när rotationsenergin i systemet är låg, så behöver volymen statisk FCR-D begränsas mer. Tvärtom gäller när rotationsenergin är hög, då kan högre volymer av statisk FCR-D tillåtas.

Baserat på den gemensamma arbetsinsatsen så ämnar de nordiska systemoperatörerna införa en volymbegränsning för statisk FCR-D som består av två komponenter:

  1. En fast volymbegränsning (procent) som beskriver den maximalt tillåtna andelen statisk FCR-D av det totala nordiska behovet och som är giltig året om
  2. En rörlig volymbegränsning (procent) som är beroende av nivån av rotationsenergi i systemet och kan därmed variera under året

Den fasta volymbegränsningen kommer initialt vara 50 % av det totala nordiska behovet för FCR-D upp. En liknande begränsning kommer att implementeras för FCR-D ned vid ett senare tillfälle.

Den rörliga volymbegränsningen är ännu inte bestämd men kommer agera som ett tillägg till den fasta volymbegränsningen. Det innebär att den totala volymbegränsningen för statisk FCR-D kommer vara lägre eller lika med 50 % av det totala nordiska behovet, beroende på nivån av rotationsenergin i systemet.

Illustration som visar fördelningen av FCR-D ned.
Totalt behov av kapacitet för FCR-D i Norden
FIGUR 1: MW (100 %)
En fast begränsning (%) som bestämmer den maximalt tillåtna volymen kapacitet från statisk FCR-D
FIGUR 2: Maximalt tillåten statisk FCR-D (50 %), Minimal volym dynamisk FCR-D (50 %)
En rörlig begränsning (%) som reducerar den aktuellt tillåtna volymen kapacitet från statistik FCR-D i relation till nivån av rotationsenergi
FIGUR 3: Statisk FCR-D, Rörlig volym dynamisk FCR-D, Minimal volym dynamisk FCR-D

Nästa steg

Arbetet med att ta fram en rörlig volymbegränsning kommer att fortsätta inom den nordiska arbetsgruppen.

Efter att volymbegränsningarna för statisk FCR-D har beslutats så kommer de nordiska systemoperatörerna att initiera diskussioner för hur volymbegränsningen kan fördelas mellan de olika nordiska länderna. Därefter kan Svenska kraftnät implementera begränsningen på marknaden för FCR-D.

Leverantörer som bidrar med FCR-D kommer att bli informerade i god tid hur Svenska kraftnät ämnar begränsa statisk FCR-D samt när i tiden det kommer börja gälla. Det finns ingen bestämd tidplan i dagsläget.

Svenska kraftnät kommer att kommunicera information om volymbegränsning för statisk FCR-D via nyheter samt genom att uppdatera informationen på denna sida.

Läs nyhet: Volymbegränsning för statisk FCR-D inom det nordiska synkronområdet Öppnas i nytt fönster