Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om anslutning till transmissionsnätet

Använd detta formulär för ansökan om anslutning till transmissionsnätet. Mer information finns på sidan Anslut till transmissionsnätet.

Projektinformation

  • Om ansökan gäller ökad inmatning eller uttag inom befintlig transformator-/ledningskapacitet ska ”Ändring av inmatning/uttag” väljas.
  • Om ansökan avser en anslutning av en ny transformator/ledning till befintligt ställverksfack, ett nytt ställverksfack i befintlig station eller till en ny station, ska ”Ny anslutning” väljas.

(Observera att om en förändring avser en ändring av befintligt nyttjandeavtal för kommande kalenderår ska ingen ansökan göras i detta formulär, utan hänvisas istället till ordinarie process för förändring av nyttjandeavtal.)

Syfte med ansökan

Välj om ansökan avser ökad produktion/inmatning eller ökad förbrukning/uttag. Ange även produktions-/förbrukningsanläggningens namn och placering. Om ansökan avser anslutning av vindkraft, ange parkens geografiska mittpunkt. För flera parker/anläggningar lägg till fler rader. 

Välj typ av anslutning
Anläggning

Anslutningspunkt i transmissionsnätet

Ange om anslutningen avses göras till en befintlig stamnätsstation eller till en ny anslutningspunkt. Om anslutningen eller abonnemangsförändringen påverkar abonnemanget i flera stamnätspunkter välj ”Lägg till anslutningspunkt”. 

Vid anslutningar mot befintlig stamnätsstation, ange om anslutningsavtal finns tecknat med Svenska kraftnät. Ange inmatning och uttag för nuvarande abonnemang (om anslutningsavtal finns tecknat ska avtalade inmatningar och uttag anges) samt önskad utökning av abonnemanget.

Välj befintlig transmissionsnätstation eller ny anslutningspunkt
Anslutningspunkt
Finns anslutningsavtal?
Finns andra pågående anslutningsärenden i samma punkt som det inte tecknats Anslutningsavtal för?

Kontaktuppgifter

Fakturering

Kreditupplysning kommer att genomföras på detta organisationsnummer innan en utredning kan påbörjas.
Fyll i e-postadress om fakturan även kan tas emot i PDF-format

Bilagor (Totalt max 20 MB)

Preliminär utredning, idv/python-filer, Annat

Den geografiska kartan ska visa hela anläggningens område, samt placering i förhållande till närmaste elnät. Förslagsvis i shape-format (.shp).