För nya aktörer

Är du ny aktör i kraftsystemet - välkommen! Här har vi samlat information som är bra att ta del av om du ska samarbeta med Svenska kraftnät eller jobba på uppdrag av oss.

Svenska kraftnät arbetar för säker elförsörjning för en hållbarhet samhällsutveckling och här är du som aktör en viktig medspelare.

Granskad