Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompetensutveckling och samverkan - dammsäkerhet

Svenska kraftnät rekommenderar att dammsäkerhetshandläggare på länsstyrelserna löpande deltar i tillgängliga forum för samverkan, tar del av kunskapshöjande dokumentation och går utbildningar inom dammsäkerhetsområdet.

Svenska kraftnät anordnar handläggarträffar

Svenska kraftnät håller regelbundna handläggarträffar för länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare för att informera om nya vägledningar och pågående utveckling.

På handläggningsträffarna finns möjlighet att byta erfarenhet med varandra om aktuella frågeställningar och ärenden. Vid önskemål kan vi även hålla utbildningar om dammar, dammsäkerhet och tillsyn baserat på våra vägledningar med mera.

Samverkansforum för handläggare på länsstyrelserna

Länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare samverkar regelbundet i digitala möten. Syftet med dessa möten är att utbyta erfarenheter om dammsäkerhetsklassificering och dammsäkerhetstillsyn och diskutera aktuella ärenden.

Det finns ett e-postnätverk för dammsäkerhetshandläggare på länsstyrelserna dammsakerhetshandlaggare@lansstyrelsen.se. E-postnätverket kan användas för att få synpunkter på aktuella frågeställningar, att sprida information, goda exempel på arbetssätt, formuleringar, etcetera.

Älvgrupper utgör forum för samverkan mellan berörda aktörer längs ett vattendrag, läs mer på sidan Älvgrupper och älvnätverk.

Kompetensutveckling

Svenska kraftnäts presentation om vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet ger en samlad bild av roller och ansvar, tillämpliga regelverk samt vägledningar och stöd som upprättats i enlighet med dammsäkerhetsregleringen.

Vi rekommenderar att alla dammsäkerhetshandläggare på länsstyrelserna tar del av utbildningspaketet. Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare kan på begäran hålla utbildningar om hela eller delar av utbildningspaketet.  

Utbildning om våra vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts bok Dammar och dammteknik – en introduktion syftar till att ge en grundläggande kunskap om dammar, dammteknik och dammsäkerhet. Som ett första steg i sin kompetensutveckling inom området rekommenderar vi dammsäkerhetshandläggare på länsstyrelserna att läsa denna bok.

Dammar och dammteknik – en introduktion (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapporter som upprättats inom ramen för Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram utgör kunskapskällor inom relevanta ämnesområden. Svenska kraftnät har sammanställt en förteckning över rapporter från 1995 och framåt där man kan söka på olika ämnesområden och ladda hem rapporter, läs mer på sidan Forskning och utveckling, dammsäkerhet.

Vi rekommenderar dammsäkerhetshandläggare på länsstyrelserna att medverka vid SwedCOLDs temadagar som anordnas två gånger per år. Presentationer från tidigare temadagar finns samlade på SwedCOLDs webbplats. Öppnas i nytt fönster

För ytterligare fortbildning inom dammsäkerhetsområdet rekommenderar vi  dammsäkerhetshandläggare på länsstyrelserna att gå relevanta utbildningar som anordnas av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och SveMin.

Mer information om kurserna finns på Energiföretagen Sveriges webbplats. Öppnas i nytt fönster

  • Dammsäkerhet för ledare (1 dag) är en utbildning som går igenom ansvar, roller, regelverk och riktlinjer i dammsäkerhetsarbetet. De övergripande avsnitten i RIDAS, aktuella utvecklingsfrågor liksom myndigheters arbete inom dammsäkerhetsområdet presenteras också.
  • Dammsäkerhet RIDAS (2 dagar) är en grundkurs om dammsäkerhet som tar upp aktuella dammsäkerhetsfrågor, olika dammtyper, ansvar och roller samt kraftföretagens riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, RIDAS.
  • Dammar och dammsäkerhet (2 veckor) ger en gedigen kunskap om regelverk och branschpraxis runt dammsäkerhet. Kursen ger också en grundläggande förståelse för de faktorer som påverkar dammsäkerheten, metodik för upptäckt och bedömning av skador, samt träning inför extremsituationer.
  • Gruvdammar och dammsäkerhet (6 dagar) ger en god kunskap om gruvdammar, regelverk, ansvar och roller, samt gruvindustrins riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, GruvRIDAS. Information om denna kurs finns på Luleå Tekniska Universitets webbplats.