Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Telestörningsnämnden 60 år

Under år 2020 är det 60 år sedan Telestörningsnämnden inrättades som ett frivilligt samarbetsorgan på el- och telemarknaden. Nämndens uppgift är att utveckla normer och försöka lösa tvister för att därmed undvika stämningar och domstolsprocesser.

Workshop om det europeiska projektet MARI

MARI är ett gemensamt TSO-projekt som syftar till att implementera den europeiska mFRR-plattformen. Tillsammans med den europeiska aFRR-plattformen, PICASSO, möjliggörs för TSO:er att netta obalanser och utbyta balansenergi i Europa. Syftet med integreringen av energibalansmarknaderna är förbättrad ekonomisk och teknisk effektivitet, samtidigt som en trygg elförsörjning upprätthålls.

Ny marknadsplats ökar kapaciteten i Stockholmsregionens elnät

Den 1 december öppnar en helt ny marknadsplats för effektflexibilitet i Stockholmsregionen – sthlmflex. Den invigs under ett digitalt seminarium, med bland andra energiminister Anders Ygeman och Stockholms finansborgarråd Anna König-Jerlmyr bland talarna.

Förslag om egenskaper för frekvenshållningsreserver godkänt av Ei

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett gemensamt förslag gällande ytterligare egenskaper hos frekvenshållningsreserver, FCR-D Nedreglering, enligt förordningen (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO). Förslaget har godkänts av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Mjukvaruproblem försenar SydVästlänken

Den planerade idrifttagningen av SydVästlänkens likströmsdel skjuts fram ytterligare. I samråd med leverantören av tekniken i omriktarstationerna, GE Grid Solutions, är nytt datum för idrifttagning planerat till den 31 mars 2021.

Upphandling FFR kapacitet för 2021 startar

Svenska kraftnät påbörjar nu upphandlingen reserven FFR (Fast Frequency Reserve) för 2021. Målet är att handla upp tillräcklig FFR-kapacitet för att säkerställa driftsäkerheten i kraftsystemet. FFR skapar förutsättningar för att kunna hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid de tillfällen då det i det nordiska kraftsystemet finns en låg nivå av rotationsenergi.

Beslut om metod för elområdesöversyn

Den 24 november delgav ACER sitt beslut om metod för Europas gemensamma elområdesöversyn. Beslutet förtydligar även tidplanen för det fortsatta arbetet, där utvärderingen av alternativa elområden förväntas komma igång under början av 2022.

Provningsplan enligt ER inlämnad till Ei

Svenska kraftnät har fastställt en provningsplan i enlighet med artikel 43.2 i kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER) och lämnat in denna till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Svenska kraftnät får regeringsuppdrag rörande stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Regeringen har gett Svenska kraftnät i särskilt uppdrag att beskriva affärsverkets pågående och kommande satsningar rörande stödtjänster för upprätthållande av normal drift samt för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för skärpt drift och nöddrift. Uppdraget innefattar även att vid behov föreslå teknikneutrala ersättningsmodeller för relevanta tjänster och ändringar i regelverk. "Svenska kraftnät välkomnar uppdraget. Det ger oss ett tydligt uppdrag och möjlighet att föreslå viktiga förbättringar och lösningar till nytta för samhället", säger Lowina Lundström, chef för division System på Svenska kraftnät.