Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Konsultation om balanskapacitet och tilldelningsprocess

Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) samt förslag på samoptimerad tilldelningsprocess i enlighet med artikel 40(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Upphandling FFR kapacitet är igång

Svenska kraftnät påbörjar nu upphandlingen av den nya reserven FFR (Fast Frequency Reserve). Målet är att handla upp FFR-kapacitet för att säkerställa driftsäkerheten i kraftsystemet. FFR skapar förutsättningar för att kunna hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid de tillfällen då det i det nordiska kraftsystemet finns en låg nivå av rotationsenergi.

Gemensam nordisk modell balanserar framtidens kraftsystem

Elektrifieringen i samhället ökar och transmissionsnäten i Europa integreras allt mer. För att hantera förändrade förutsättningar för driften av kraftsystemet och möta nya europeiska krav utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med de övriga nordiska systemoperatörerna en ny modell för balansering.

Lugnt i kontrollrummet med rätt stormprognoser

När stormen Ciara drog in över södra Sverige häromveckan utfärdade SMHI klass 2-varningar. Flyg ställdes in och broar stängdes. Vindkraftsproduktionen sköt i höjden och på elbörsen Nordpool fick vi negativa spotpriser. Men i kontrollrummet på Svenska kraftnät höll sig dramatiken borta.

Offentligt samråd om publicering av enskilda bud

Svenska kraftnät genomför ett offentligt samråd om förslag på att ansöka om undantag från att publicera enskilda bud för systemtjänstemarknaderna. Samrådet sker i enlighet med artikel 12, paragraf 3, i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Aktörsmöte för den nya rotationsenergireserven FFR

Svenska kraftnät anordnar torsdagen den 13 februari ett aktörsmöte för att presentera den nationella planen för hur implementationen av den nya reserven FFR (Fast Frequency Reserve) ska gå till.