Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)
 • ACER har beslutat om förutsättningarna för elområdesöversynen 

  EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) har beslutat om vilka alternativa elområdesindelningar som ska utredas i kommande elområdesöversyn i Europa.
 • Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling 

  Vi på Svenska kraftnät har fått många frågor från allmänheten angående ökad risk för effektbrist i vinter. Här har vi sammanställt några av de frågor vi fått och svar på dessa.
 • Svenska kraftnät får godkänt på investeringar i nya stationer 

  Regeringen har godkänt Svenska kraftnäts hemställan om investeringar på 3,2 miljarder kronor gällande stationsprojekt.
 • Behöver vi stänga av elen i vinter, Niclas Damsgaard? 

  I och med Rysslands invasion av Ukraina har förutsättningarna på den europeiska elmarknaden förändrats. De europeiska kraftsystemen är ihopkopplade med varandra och situationen i Europa påverkar även den svenska elmarknaden. Risken för effektbrist är fortfarande låg, men har ökat. Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät förklarar om förbrukningsfrånkoppling.
 • Skogligt underhåll en förutsättning för kraftledningsnätet 

  Svenska kraftnät förvaltar i runda slängar 16 000 kilometer kraftledningsgator. De löper till allra största delen genom växande skog som med jämna mellanrum behöver röjas för att inte äventyra driftsäkerheten i ledningsnätet. Följ med Andreas Grändborn, specialist inom skogligt underhåll, ut på fältbesök.
 • Svensk för-auktion i den polska kapacitetsmarknaden i augusti 2022 

  Mellan den 11 augusti 2022 och 25 augusti 2022 håller den polska systemoperatören PSE en för-auktion där svenska aktörer har möjlighet att konkurrera om den svenska andelen av den polska kapacitetsmarknaden för leverans år 2027. För att delta som svensk aktör krävs avtal med Svenska kraftnät.
 • Ny samverkansform påskyndar energiomställningen 

  I snabb takt ska energisystemet ställas om till att bli fossilfritt. För att klara det måste bland annat tillståndsprocesserna för ny produktion och nätutbyggnad påskyndas. Därför har en ny regional samverkansform skapats.
 • Utredningar om nätåtgärder för anslutning av havsbaserad vindkraft utanför östkusten 

  Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är en viktig del i den pågående elektrifieringen av samhället och energiomställningen mot förnybar produktion. Längs med östkusten finns storskaliga planer på att etablera havsbaserad vindkraft och Svenska kraftnät utreder nu hur den nya produktionen ska anslutas till transmissionsnätet i sydöstra Sverige.
 • Nordic RCC inleder sin verksamhet 

  Nordic RCC verkar som ett självständigt bolag från och med den 1 juli. Bolaget är ett samarbete mellan de systemansvariga aktörerna i Norden.
 • Ökat effektuttag genom nya lösningar i befintligt nät 

  Samhällets behov av el ökar snabbt samtidigt som det tar tid att få ny elproduktion och nya kraftledningar på plats. Men det går att trimma det befintliga nätet och på så vis få ut lite mer effekt från det. Svenska kraftnät vidtar flera olika åtgärder som inte kräver någon lång tillstånds- eller nybyggnadsprocess.