Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Sommarens driftsituation ger erfarenheter för kommande sommar

– Sommaren 2020 visar framförallt på att snabba förändringar sker i kraftsystemet. Det kräver ökad beredskap för oförutsedda händelser och ändrade planeringsförutsättningar kan ställa krav på fler förebyggande åtgärder framöver. Mer analyser och förberedande arbeten behövs inför kommande somrar där årets erfarenheter utgör en viktig utgångspunkt, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät deltar på Håll Nollans säkerhetsstopp för att uppmärksamma arbetsmiljösäkerheten

Den 15 september klockan 13.00 stannar Svenska kraftnäts bygg- och anläggningsarbetsplatser upp i ett 15 minuter långt säkerhetsstopp för att uppmärksamma arbetsmiljösäkerheten på våra arbetsplatser. Initiativet är en del av Håll Nollans säkerhetsstopp – en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri byggbransch.

Samråd om förslag till provningsplan enligt ER

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om förslag till den provningsplan som ska fastställas i enlighet med artikel 43.2 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).

Kraft 2020: Kraftsystemets bidrag till de klimatpolitiska målen

Lowina Lundström är chef för Svenska kraftnäts systemdivision. Den 2 september medverkar hon vid den digitala konferensen Kraft 2020 för att tala om ett kraftsystem i förändring och om elsektorns roll i möjliggörandet av de energi-och klimatpolitiska målen.

Utredning om elförsörjning till Gotland

Svenska kraftnät fick i årets regleringsbrev uppdraget att analysera leveranssäkerheten avseende elproduktionen i Sverige som helhet, inklusive en särskild bedömning om Gotland har en trygg elförsörjning på kort och lång sikt. – Årets arbete med utredningar och analyser visar att det på lite längre sikt kommer att behövas ytterligare en förbindelse till Gotland, säger Erik Böhlmark, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.