Avslutade transmissionsnätsprojekt

Här listas några av Svenska kraftnäts genomförda transmissionsnätsprojekt.

Vi stärker det svenska transmissionsnätet med nya ledningar och stationer för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Ta del av information om några av Svenska kraftnäts genomförda transmissionsnätsprojekt.

Granskad