Verktyg för systemdrift

Svenska kraftnät har olika verktyg för att säkerställa driften av kraftsystemet.

För att säkerställa leveranssäkerheten idag och i framtiden måste alla delar av kraftsystemet samverka driftsäkert. Kraftsystemets förmågor ska också användas på ett effektivt sätt.

Ramen för systemdriften anges i svensk lagstiftning och i det gemensamma europeiska regelverket. Svenska kraftnät ansvarar för att definiera och implementera regelverket i praktiskt arbete. Det innebär att säkerställa att vi har nödvändiga verktyg för att upprätthålla driftsäkerheten och leveranssäkerheten och samtidigt möjliggöra en sådan effektiv användning av infrastrukturen som möjligt.

Här beskrivs några av de verktygen.

 

Granskad